GASTRONOMISKA FORSKARE

När: 17 oktober 2017, kl: 17:00
Plats: KSLA, DROTTNINGGATAN 95 B
Pris: 250,00 kr för medlem / 350,00 kr för övriga
Platser kvar: 44
Bokningsbar t o m: 2017-10-10
Övrigt: -

GASTRONOMISKA FORSKARE

TISDAG DEN 17 OKTOBER KL. 17.00. DROTTNINGGATAN 95 B
I flera år har Vännerna haft förmånen att få träffa gastronomiska forskare på Kungl. Skogs- & Lantbruksakademien. I år har tre forskare erhållit stipendier från Gastronomiska Akademiens Stiftelse. Alla gör korta populära redovisningar om sin forskning. Följande ämnen kommer att presenteras för Vännerna:
– Äta eller rata? Debatten om nötköttets kvalitet och ätbarhet under boskapspeståren i 1700-talets Sverige av historiker FD Johanna Widenberg, SLU.
–  Vilda bär i svensk mattradition från medeltiden till 1700-talet av arkeobotaniker, FD Jens Heimdahl, Statens historiska museer i Stockholm.
– Barndomens gastronomiska innehåll och gränser av FD Johanna Sjöberg, Inst för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.

Efter föreläsningarna avslutar vi med en lätt måltid i KSLA, s vackra källarvalv,
Pris för medlem: 250 kr, gäst 350 kr.
Anmälan senast den 10 oktober.
Max antal personer 50

Bokningen är stängd sedan 2017-10-10 23:59:00!