Prevention av minnesstörningar

När: 10 maj 2017, kl: 13:00
Plats: Ed131, Eden i kvarteret Paradis på gamla lasarettsområdet i Lund
Pris: 0,00 kr för medlem / 300,00 kr för övriga
Platser kvar: 17
Bokningsbar t o m: 2017-05-03
Övrigt: -

Sveriges Neuropsykologers Förening välkomnar till halvdagsseminariet om prevention av minnesstörningar!

PhD och universitetslektor Krister Håkansson diskuterar under halvdagsseminariet den roll som socio-emotionella faktorer i medelåldern har för kognitiv hälsa senare i livet och hur detta samband modieras av genetiska riskfaktorer. Krister Håkanssons avhandling visade att de som levde ensamma efter att ha förlorat en partner relativt tidigt i livet hade en sjufaldig riskökning för Alzheimers sjukdom. Känslor av hopplöshet och ensamhet verkar utgöra riskfaktorer, oberoende av civilstånd.

Krister Håkansson är involverad i forskning om de biologiska mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom, med fokus på betydelsen av brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Han deltar bl a i en studie vid Linnéuniversitetet och Harvard Medical School där man undersöker hur olika typer av aktiviteter (fysisk träning, mindfulness och kognitiv träning) påverkar BDNF-nivåer i blodet. I en pågående uppföljning av den finska FINGER-studien (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impaiment and Disability) undersöks om individuella skillnader i kognitiv förbättring kan relateras till samma protein. Halvdagsseminariet tar upp ovanstående och kompletteras med en genomgång av fler epidemiologiska studier om Alzheimers sjukdom, samt de senaste uppföljningarna från den stora FINGER-studien.

Medlemmar och heltidsstuderande går gratis, kostnad för icke-medlemmar är 300 kr. Hjärtligt välkommen till en spännande eftermiddag fylld av färsk kunskap om minnesstörningar! Kontakt vid frågor: sodra@neuropsykologi.org

Irina Landin
Ordförande
SNPF Södra 

Bokningen är stängd sedan 2017-05-03 23:59:00!