Halvdagsseminarium om autism

När: 21 november 2018, kl: 13:00
Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5H, Lund
Pris: 300,00 kr för medlem / 600,00 kr för övriga
Platser kvar: 36
Bokningsbar t o m: 2018-11-16
Max antal biljetter/pers: 7
Övrigt: -
Eftermiddagen i korthet
Sveriges Neuropsykologers Förening, SNPF, Södra regionen välkomnar till ett halvdagsseminarium om autism. Under halvdagsseminariet ser vi fram emot att få olika aspekter av autism och autistiska drag belysta utifrån ett forsknings- och behandlingsperspektiv, med ett fokus både på vuxna samt barn och ungdomar. Eftermiddagen är indelad i två pass. Katarina A. Sörngård inleder med konkreta strategier vid autism hos vuxna eller unga vuxna med en högfungerande form av autism eller bara autistiska drag. Efter en fikapaus tar sedan Nils Haglund och Susanna Edlund vid. De kommer att föreläsa under rubriken ”Aktuell forskning avseende behandlingsprogram för småbarn med autism. Vilka insatser får barn inom Region Skåne?”

 

Föreläsare

Katarina A. Sörngård är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling. Hon har lång erfarenhet av att utreda och behandla personer som har adhd. I många år har hon arbetat inom vuxenpsykiatrin och är nu verksam på sin privata mottagning i Stockholm. Hösten 2018 kommer hon ut med sin nya bok Autismhandboken på Natur & Kultur, en pendant till ADHD-hjälpen som tidigare givits ut på samma förlag.

Nils Haglund är leg. psykolog, dr med. vet och utvecklingsledare autism bou på Utvecklingsenheten vid Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne. Han disputerade 2017 inom projektet Autism hos små barn: Betydelsen av tidig screening och behandling vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet.

Susanna Edlund är leg. psykolog och doktorand. Hon arbetar kliniskt inom barn- och ungdomshabiliteringen med barn och ungdomar som har autism. Hon är knuten till Autismteamet Malmö vid Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne.

 

Plats

Edens hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund. Edens hörsal är beläget i kvarteret Paradis på Södra universitetsområdet i centrala Lund. Föreläsningssalen finns på knappa tio minuters gångavstånd från Lunds centralstation.

 

Kostnad

Ej medlem i SNPF 600 kr
Medlem i SNPF 300 kr
Fika ingår.

 

Kontakt vid frågor
sodra@snpf.se
 

Evenemanget är ett samarrangemang mellan SNPF Södra regionen och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet

         

 

 

 

Välkomna!

Erik Blennow Nordström
Ordförande
SNPF Södra regionen

Bokningen är stängd sedan 2018-11-16 23:59:00!