Temadag Abort 2019

När: 24 maj 2019, kl: 09:30
Plats: ABF huset, Sveavägen
Pris: 1000,00 kr
Platser kvar: 87
Bokningsbar t o m: 2019-05-17
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Om din arbergivare betalar avgiften, uppge fakturareferens/kostnadsställe och arbetsgivarens adressuppgifter.
E-Fakturan kommer till den mailadress du uppger, som du själv vidarebefodrar/skriver ut till din arbetsgivare.

 

Välkomna till en temadag om abort arrangerad i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet och SFOG.

Program – med reservation för ändringar.

Registrering, kaffe och smörgås från klockan 09.30. Programmet startar klockan 10.00.

 • Välkomna! Mia Ahlberg ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Eva Uustal ordförande SFOG
 • Patientperspektiv på abort
  Julia Wiklund
 • Statens medicinsk-etiska råds rapport om sena aborter
  Ingemar Engström, Sakkunnig SMER, Överläkare i barn och ungdomspsykiatri Örebro
 • Rättsliga rådets handläggning aborter efter v20
  Lena Marions docent
 • Hjärnans utveckling hos prematurfödda vid gränsen för viabilitet
  Ulrika Ådén professor neonatolog
 • Feticid fördelar- risker
  Ingrid Sääv gynekolog överläkare
 • Kan rutinultraljudet göras tidigare än v.18?
  Eva Bergman ordf. Ultra-Arg
 • Begreppet Livsduglighet ur ett juridiskt perspektiv
  Sara Bäckström förbundsjurist RFSU

Lunch

 • Högerradikala och nationalistiska partiers syn på sexualitet och kvinnors rättigheter i Sverigen, Norden och Europa
  Hans Linde förbundsordförande RFSU
 • Konsensusdokument och omvårdnadsriktlinje vid senabort
  Kristina Gemzell professor, Helena Kopp Kallner docent, Sandra Rubio barnmorska och Catharina Zätterström barnmorska (SFOG och Svenska Barnmorskeförbundet)

Kaffe

 • Spiralinsättning efter abort
  Sara Hogmark gynekolog överläkare
Pris: 1000 kronor, kaffe förmiddag och eftermiddag samt lättare lunch ingår.

 

Bokningen är stängd sedan 2019-05-17 20:59:00!