Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Teknikdagen 2021 SFIS Mellansverige

När: 13 oktober 2021, kl: 09:30
Plats: Zoom
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 400,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Bokningsbar t.o.m: 2021-10-06
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

SFIS Mellansveriges Teknikdag 2021

AI och bibliotek

 

Onsdag 13/10 på Zoom.

#teknikdag2021

 

Teknikdagen 2021

09:30-10:00              Mingel och registrering

10:00-10:40              För att framtiden ska bli bra behöver vi ha koll på AI. Olle Häggström, Chalmers

10:45-11:25              Kan man förändra biblioteksvärlden med AI? Love Börjesson, Kungliga biblioteket

11:30-12:30              Lunch paus

12:30-13:00              Socialt café

13,00-13,40              AI – vad är det? Fredrik Heintz, Linköpings universitet

13:45-14:25              AI är här – vad händer i samhället och biblioteken? Karolina Andersdotter, Åbo akademi

14:25-14:45              Kaffepaus

14:45-15:25              Hur fungerar det med en mediesamling styrd av algoritmer? Karin Ahlstedt, enhetschef Biblioteken i Malmö

15:25-                       Sammanfattning och avslutning

 

 

Medlemmar går gratis

Icke medlemmar 400:-             Bli medlem för 350:- via SFIS

Olle Häggström

För att framtiden skall bli bra behöver vi ha koll på AI

Utvecklingen inom AI är redan på god väg att revolutionera världen. Potentialen hos AI att göra samhället och våra liv bättre är enorm, men detsamma gäller riskerna, och därför behöver vi agera med framsynthet.

 

Olle Häggström är professor i matematisk statistik på Chalmers och författare till fem böcker, varav den senaste är Tänkande maskiner (Fri Tanke, Chalmers, 2021).

 

Love Börjesson

Kan man förändra biblioteksvärlden med artificiell intelligens och är det i så fall en bra idé?

 2019 släppte KB-labb den första stora svenska språkförståelsemodellen byggd i transformerarkitektur, vars förmåga var bättre än Googles flerspråkiga modell. Sedan dess har utvecklingen accelererat snarare än kulminerat. Men vad är transformermodeller och hur påverkar de bibliotekens möjligheter och utmaningar? Och vad händer med bibliotekarieprofessionen?

Love Börjesson är verksamhetsledare på KB-labb.

 

Fredrik Heinz

AI – vad är det?

AI påverkar redan idag vårt samhälle. Men vad är det? Och hur påverkar det oss? Det här föredraget förklarar grunderna i AI samt vad som behövs för att vi ska kunna lita på och dra nytta av AI.

 

Fredrik Heintz är biträdande professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, ordförande i Svenska AI-Sällskapet, koordinator för EU-nätverket TAILOR som tar fram de vetenskapliga grunderna för tillitsfull AI, föreståndare för forskarskolan inom WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) med mer än 300 doktorander, medlem EU-kommissionens High-Level Expert Group on AI samt ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

 

Karolina Andersdotter

 

AI är här! Vad händer i samhället och i biblioteken?

Karolina Andersdotter, doktorand i informationsvetenskap vid Åbo Akademi, berättar om en studiecirkel där över 100 bibliotekarier tillsammans lär sig förstå hur AI fungerar och vilken inverkan AI har på den egna verksamheten och samhället i stort. Studiecirkelns resultat och bibliotekens roll kring AI kopplas till övergripande frågor som integritet, yttrandefrihet och tillit till staten.

 

Karin Ahlstedt

Biblioteken i Malmö blir först ut i Sverige med att ha en mediesamling styrd av algoritmer

Karin Ahlstedt, enhetschef vid Biblioteken i Malmö, berättar om IMMS (Intelligent Material Management System), ett logistiksystem som kommer att fördela medier till de bibliotek där de efterfrågas eller behövs mest. Algoritmerna i systemet sätts och styrs av bibliotekarier för att säkerställa ett allsidigt och kvalitativt utbud på respektive bibliotek. IMMS-projektet startade september 2020 och våren 2022 går systemet i drift och samlingen görs flytande.

 

 

Bokningen är stängd sedan 2021-10-06 23:59:00!