SVEFEK:s Höstmöte 2019

När: 18 november 2019, kl: 16:00
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm
Pris: 0,00 kr
Platser kvar: 0
Bokningsbar t o m: 2019-11-12
Övrigt: -

Inbjudan till SVEFEK:s Höstmöte 2019

 

SAMLADE STÖRNINGSKRAV, GLOBAL CLAIMS, PLUNDER OG HEFT. KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN MED VAD HANDLAR DETTA OM EGENTLIGEN?

 

Att entreprenadarbetena i projekten kan bedrivas effektivt är av intresse för både entreprenörer och beställare. Av olika skäl kan dock effektiviteten ibland minska.

Detta kan bero på förhållanden som entreprenören svarar för, som dålig styrning, kontroll eller oskickliga arbetare och tjänstemän. Det kan också bero på förhållanden som beställaren svarar för, som t.ex. dåliga handlingar, bristande tillgång till arbetsområdet eller ÄTA-arbeten.  I Sverige har nu, för sådana förhållanden som beställaren ansvarar för, termen störningar börjat användas. Entreprenörens krav för flera sådana störningar benämns samlade störningskrav. 

I USA kallas kraven ofta för cumulative impact claims, i England global claims och i Norge plunder og heft.

Samlade störningskrav har nu blivit en riktig snackis. Det visar inte bara underrättspraxis, skiljedomar samt rättsutlåtanden i diverse svenska tvister utan även en intressant dom från Høyesterett (Norges högsta domstol) dom HR-2019-1225-A som publicerades den 26 juni 2019. I domen behandlar Høyesterett den norska närmaste motsvarigheten till samlade störningskrav.

Men det saknas praxis från den svenska Högsta domstolen kring många av de komplicerade frågor som kan uppkomma vid en prövning av samlade störningskrav. Litteraturuttalanden spretar.

Under mötet får vi först höra advokaten Oskar Gentele, som nyligen givit ut en bok på temat, berätta vad ”samlade störningskrav” egentligen är för ”figur”, vilka problem som brukar uppstå för projekten samt hur branschen, domstolar och skiljenämnder skulle kunna gynnas av riktlinjer eller principer för hur t.ex. produktivitetsförluster och kapacitetsnedsättningar ska beräknas och ersättas.

Därefter följer en paneldebatt där vi inte utlovar några svar på alla intressanta frågor men väl en diskussion som kanske gör oss alla lite klokare. I panelen sitter advokaterna Fanny Gleiss Willborg, Oskar Gentele, Niklas Björklund och Anders Wimert. Fanny har ett långt förflutet som domare i allmän domstol men verkar idag som advokat och skiljeman. Hur ser hon som ”domare” på frågorna? Oskar har som sagt givit ut boken Samlade störningskrav och är mycket väl insatt i ämnet. Niklas företräder sedan många år privata eller offentliga byggherrar i entreprenadtvister. Anders har under flertalet år främst företrätt entreprenörer i stora entreprenadprojekt och anlitas också regelbundet som skiljeman. Panelens sammansättning innebär att vi borde kunna få frågorna belysta från alla håll och kanter.  

För dig som vill lära dig mer om detta spännande område och få en crash course i en av entreprenadvärldens riktiga snackisar just nu kommer detta seminarium vara väldigt upplysande! I synnerhet i ljuset av den pågående revideringen av våra standardavtal AB 04 och ABT 06. Temat för årets höstmöte passar såväl entreprenadjuristen som ingenjören.

 

Måndagen den 18 november 2019

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

                 

__________________________________________________________________________________

 

PROGRAM

 

16.00      Introduktion, information från styrelsen, ESCL (European Society of Construction Law) och en kort uppdatering om AB-revideringen

SVEFEK:s ordförande Olof Johnson (Sveriges Byggindustrier)ger en kort information från styrelsen, uppdatering om AB-revideringen samt modererar dagens diskussioner.

 

16.15      Samlade störningskrav, global claims, plunder og heft. Kärt barn har många namn men vad handlar detta om egentligen?

Advokaten Oskar Gentele som nyligen givit ut en bok på temat, lägger grunden för dagens paneldebatt och ger oss en bakgrund till ämnet, vilka som är de viktigaste frågorna praktiskt, entreprenadjuridiskt och när frågorna hamnar på domarens bord.

 

17.00      Paus

Kaffe och frukt

 

17.20      Paneldebatt med advokaterna Fanny Gleiss Willborg, Oskar Gentele, Niklas Björklund, och Anders Wimert, under ledning av vår moderator Olof Johnson

 

18.10      Avslutande frågor och diskussion

Under ledning av vår moderator.

 

18.30      Fördrink

 

19.00      Middag

Buffé i Näringslivets hus

Evenemanget är fullbokat!