Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Höstmöte 2018

När: 19 november 2018, kl: 16:00
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Pris: 0,00 kr
Bokningsbar t.o.m: 2018-11-14
Övrigt: -

Inbjudan till höstmöte 2018

 

TEMA: ENTREPRENADJURIDIK FRÅN FORSKNING TILL PRAKTIK

– Genom vad som måste betraktas som ett genombrott inom den juridiska forskningsvärlden så har vi nu begåvats med inte mindre än två forskare. Detta kommer höja statusen på entreprenadrätten som rättsområde och är positivt för hela samhällsbyggnadssektorn. Men vad innebär det att forska och doktorera inom entreprenadjuridik. Hur går det till? Går det att förena med praktisk juridisk verksamhet? Och vad är det egentligen de forskar på?

Ta chansen att lyssna och ställa frågor till två ambitiösa forskare och praktiker som har framtiden för sig och som ska försöka sätta entreprenadrätten på den akademiska kartan. Detta tema passar såväl entreprenadjuristen som ingenjören.

 

Under mötet får vi höra doktoranden tillika bolagsjuristen (f.d. advokaten) Mattias Nilsson, NCC Building och doktoranden tillika advokaten Marcus Utterström, berätta om sina spännande forskningsprojekt.

Ja, för dig som vill lära dig mer om detta spännande område och få både ett forskarperspektiv och praktiska erfarenheter på komplexa entreprenadjuridiska frågeställningar kommer detta seminarium vara väldigt upplysande! I synnerhet i ljuset av den pågående revideringen av våra standardavtal AB 04 och ABT 06.

 

Måndagen den 19 november 2018

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

___________________________________________________________________________

 

PROGRAM

 

16.00        Introduktion, information från styrelsen, ESCL (European Society of Construction Law) och en kort uppdatering om AB-revideringen

SVEFEK:s ordförande Olof Johnson (Sveriges Byggindustrier)ger en kort information från styrelsen, uppdatering om AB-revideringen samt modererar dagens diskussioner.

 

16.15        Vad innebär det att doktorera i allmänhet och inom entreprenadrätt i synnerhet?

Doktoranderna Marcus Utterström och Mattias Nilsson ger oss en beskrivning över hur det faktiskt går till att ”bli doktorand”, vilka krav som ställs, finansiering, den praktiska vardagen, hur går det att kombinera med vanligt arbete samt skillnaden mellan rättsvetenskapligt arbete och rättsutredningar som görs i andra sammanhang.

16.40        Kort presentation av avhandlingsprojekten

Marcus Utterström berättar om sin forskning som hittills kretsat mycket kring frågor som har med entreprenadavtal som avtalstyp att göra, så som historik, systematik och utfyllande rätt. Han berättar också om de frågor han planerar att fördjupa sig i framöver, så som hur avtalsförfattare kan reglera störningar av entreprenader och särskilt under vilka förutsättningar entreprenören har rätt till ersättning och tidsförlängning p.g.a. störningar.

Mattias Nilsson presenterar huvudfrågorna i hans avhandlingsarbete – att identifiera principer för hur AB-avtalen respektive dispositiv entreprenadrätt fördelar risker och plikter. Vad är dispositiv rätt beträffande entreprenadavtal och hur ska man se på rättskällor både beträffande dispositiv entreprenadrätt och tolkning av avtal? Han kommer att ta upp något om problemen att alls bedriva rättsvetenskaplig forskning avseende ett rättsområde som bygger så mycket på standardavtal.

 

17.10        Kaffe och frukt

 

17.25        Entreprenadavtalet, dess särdrag och den dispositiva rätten

Mattias Nilsson och Marcus Utterströms avhandlingsprojekt behandlar båda förhållandet mellan den dispositiva rätten och entreprenadavtalets särdrag. De kommer att presentera sin syn på HD:s tolkning av standardavtalen och hänvisningar till köplagens regler och allmänna obligationsrättsliga principer vid fastställande av dispositiv rätt beträffande entreprenadavtal, vilket genomslag den dispositiva rätten bör ges vid tolkning samt sådana förhållanden som kan anses utgöra entreprenadavtalets särdrag och hur dessa särdrag bör beaktas vid tolkning och utfyllning av entreprenadavtal. 

 

18.30        Avslutande frågor och diskussion

Under ledning av vår moderator.

 

18.45        Fördrink

 

19.00        Middag

Buffé i Näringslivets hus

 

 

Deltagande vid hela evenemanget inkl middag: 700 kr inkl. moms

Deltagande vid enbart seminarie är avgiftsfritt.

Antalet deltagare är begränsat till 100.

Anmälan om deltagande sker genom följande länk: https://forening.foreningshuset.se/svefek/evenemang/visa/12744-hostmote-2018

 

Sista anmälningsdag är den 14 november 2018.

 

För anmälan sker via "Min sida" där du anger ditt användarnamn (e-postadress) och ditt lösenord. Om Du inte kommer ihåg ditt lösenord klickar du på på den gröna knappen för "Inget lösenord" och anger din e-postadress. 

För att anmäla till hela evenemanget, dvs även middag, kryssar du i rutan under rubriken ”Tillval”. Anmälan är bindande. Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras hela avgiften.

 

Styrelsen hälsar varmt välkomna!

Evenemanget är fullbokat!