Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Vidareutbildning i verksamhetsrevision

När: 20 juni 2016, kl: 10:00
Plats: Ulfsunda slott, Margretelundsvägen 125, Bromma
Pris inklusive moms: 6.500,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Bokningsbar t.o.m: 2016-05-02
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Inbjudan till Skyrevs vidareutbildning i verksamhetsrevision

Hämta inbjudan i PDF-format


Inledning

Skyrev har under flera år genomfört grundutbildning i verksamhetsrevision. Grundutbildningen har tagit sin utgångspunkt i skriften Verksamhetsrevision – en vägledning för kommunala yrkesrevisorer. Utifrån medlemmarnas önskemål och kraven för vidarecertifiering har styrelsen beslutat att genomföra vidareutbildningar inom olika teman. Vid genomförd enkät av Skyrevs utbildningskommitté 2015 framkom att flest medlemmar önskade vidareutbildning inom området kommunal juridik.

Målgrupp

Främsta målgruppen är Skyrevs medlemmar som har genomgått Skyrevs grundutbildning i verksamhetsrevision samt certifierade kommunala yrkesrevisorer. I mån av plats kommer andra sökanden att kunna delta.

Innehåll och omfattning

Utbildningen omfattar både föreläsning och praktiska övningar med koppling till rättsfall. Det kommer att ges utrymme för frågor och diskussioner i grupp. Följande områden ingår i kursen:

  • Kommunal kompetens (översiktligt)
  • Vad är ett principiellt beslut och vem får fatta det?
  • Vad innebär delegation och verkställighet?
  • Reglementen – Granskning och bedömning
  • Delegationsordningar – Granskning och bedömning
  • Konsekvenser av olika kommunala organisationer och styrmodeller
  • Insyn hos privata utförare
  • Granskning av bolagsordningar och ägardirektiv

Tid och plats

Utbildningen genomförs 20-21 juni på Ulfsunda slott, Margretelundsvägen 125, Bromma. Start klockan 10.00 20 juni och avslut cirka 14.00 21 juni.


Kostnad

Utbildningen bedrivs i internatform med helpension.
Pris per person: 6500:-

Anmälan

Anmälan är bindande och görs senast 2 maj på Skyrevs hemsida, www.skyrev.se. Antalet platser är begränsat och tidigt anmälda kommer att prioriteras.

Kursansvarig

Jur kand. och ekonom Joakim Eriksson, Attensum AB. Attensum ger rådgivning och utbildning till främst kommuner och landsting. Joakim har arbetat med kommunalrätt sedan 1993 och har bl.a. varit kommunjurist, kanslichef, kommunchef, förbundsjurist på SKL och Director på EY. Hans specialinriktning är juridiska organisationsfrågor i kommuner och landsting, effektivitetsanalyser samt styrning och uppföljning.

Kontaktpersoner från utbildningskommittén:

Erik Söderberg, certifierad kommunal revisor och Manager vid Ernst & Young i Göteborg, erik.soderberg@se.ey.com

Eva Moe, certifierad kommunal revisor och 1:e revisor vid Västerbottens läns landsting, eva.moe@vll.se

 

Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna i utbildningskommittén. Är dina frågor av praktisk karaktär kring boende, logi, specialkost etc. vänder du dig till Anna Duong vid stadsrevisionen i Borås, anna.duong@boras.se Tfn: 033 35 71 55.

 

 

Evenemanget är fullbokat!