Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Digital utbildning i nyheter inom verksamhetsrevision

När: 16 september 2022, kl: 13:00
Plats: Teams
Pris inklusive moms: 375,00 kr
Varav moms: 75,00 kr för medlem
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2022-09-01
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Inbjudan till digital utbildning i nyheter inom verksamhetsrevision - 16 september 13.00 – 15.30

Inledning
Skyrev genomför regelbundet utbildningar inom verksamhetsrevision. Godsedkommittén har uppdraget att driva normeringsarbetet i föreningen. Det sker genom rekommendationer och vägledningar huvudsakligen. Under 2021 har två nya vägledningar och en rekommendation färdigställs. Dagen är tänkt för såväl kunskapsuppbyggnad men också erfarenhetsutbyte och en framåtblick över godsedkommitténs arbete.

Vägledningen för riskanalys innehåller stöd för yrkesrevisorn för processledning och genomförande av en riskanalys som innebär att revisionsåret planeras på en god grund.

Vägledningen för grundläggande granskning innehåller stöd och lägstanivå för att de förtroendevalda ska kunna uttala sig om ansvaret för nämnder och styrelser.

Rekommendationen avseende oberoende innehåller stöd och en checklista över yrkesrevisorns oberoende i uppdragen.

Målgrupp
Främsta målgruppen är Skyrevs medlemmar samt certifierade kommunala revisorer som vill fördjupa sina kunskaper inom verksamhetsrevision.

Innehåll och omfattning

  • Kort inledning – syftet med utbildningspasset
  • Rekommendation om oberoende
  • Riskanalys
  • Grundläggande granskning
  • God sed kommitténs kommande normeringsarbete
  • Avslutande samtal

Tid och plats
Utbildningen genomförs digitalt via Teams den 16 september kl. 13.00 – 15.30.

Kostnad
Pris per person 300: - (exkl moms).

Anmälan
Anmälan är bindande och görs senast 1 september på Skyrevs hemsida, www.skyrev.se.

Föredragshållare
Carl-Magnus Stenehav, arbetar på PwC sedan 2008 med revision och rådgivning inom kommuner och regioner. Ledamot i Godsedkommittén sedan 2020. Email: carl-magnus.stenehav@pwc.com

Kjell Johansson, är revisionschef i Region Dalarna och ledamot i Godsedkommittén. Har lång erfarenhet av kommunal revision och arbete i ledande ställning inom kommunal verksamhet.
Email: kjell.i.johansson@regiondalarna.se

Caroline Nyman, är stadsrevisor i Norrköpings kommun och ordförande i Godsedkommittén. Hon har lång erfarenhet inom kommunal revision och har även lång erfarenhet som föreläsare under tiden på SKR. Email: caroline.nyman@norrkoping.se


Kontaktpersoner från utbildningskommittén:
Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal revisor vid Region Skåne, evatency.nilsson@skane.se
Ann-Mari Ek, certifierad kommunal revisor och revisionsdirektör i Malmö stad, ann-mari.ek@malmo.se.

Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna i utbildningskommittén.

Medlem

Som medlem gör du din bokning under Min Sida