Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Årsstämma med seminarier 2022

När: 22 september 2022, kl: 09:30
Plats: IVA konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2022-09-08
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Datum: 22-23 september

Deltagaravgift

Årsstämman: ingen avgift
Seminarier (inkl. middag): 2 500 kronor + moms. Bokas som tillval längst ner.

 

Program torsdag 22 september

9:30 – 10:00

Inregistrering och kaffe

10:00-11:45Inledning - Anneli Lagebro
Årsstämma 
Aktuellt inom Skyrev – Anneli Lagebro

11:45-12:45

Lunch

12:45-13:35Vad vi vet om tillitsbaserad styrning och ledning.
Sven Siverbo, professor vid Karlstads Universitet. Forskar inom området samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv samt företagsekonomi.

13:45-14:30Svensk politik i förändring - vad hände egentligen i valet?
Varför väljarna röstade som de gjorde i valet och vad kan hända nu?
Magnus Hagevi, Professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö

14:30-15:00

Kaffe

15:00-15:45
Kompetensförsörjning idag och i framtiden – hur möter vi utmaningen?
Det demografiska trycket ökar och behovet av välfärdstjänster likaså. Hur använder vi den samlade kompetensen och hur attraherar vi nya medarbetare samt hur behåller och utvecklar vi de nuvarande?
Ulrika Sundquist - HR-direktör Region Stockholm

15:50–16:50

Det vi irriterar oss på hos andra säger något om oss själva.
Vad gör man när samarbetet inte fungerar som det borde? I mötet med andra kan vi få en djupare kännedom om oss själva och varför vi reagerar som vi gör inför vissa situationer eller attityder.
Sofie Bergqvist, internationell föredragshållare, diplomerad psykosocial terapeut, lärare i beteendevetenskap och utvecklingsledare i Sydamerika.

16:50

Avslutning – Information inför kvällens aktivitet

19:00 

Middag – Bryggarsalen i Brygghuset, Norrtullsgatan 12 NProgram fredag den 23 september

8:30-9:30 


IT-säkerhet och Cyberhot – vilka är riskerna och vilka lärdomar finns att hämta från olika incidenter.
Margareta Palmqvist, enhetschef Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

9.30-10.00

Kaffe

10:00-11:00 

God hushållning – Men ska den vara kommunal eller ekonomisk?
Remisstiden för betänkandet ”En god kommunal hushållning” gick ut i början av året. I detta pass redovisas förslagen i förhållande till nu gällande regelverk och hur de som besvarat remissen ser på dem. Vi får också ta del av erfarenheter om vad som kan bidra till en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner utifrån SKR:s erfarenheter.
Hans Stark, ekonom SKR

11:05-11:45
Aktuella revisionsfrågor inom SKR.
SKR ger en överblick på god revisionssed i kommunal verksamhet som publiceras i november 2022 samt aktuella frågor som en stärkt lekmanna-revision, tillgång till sakkunniga i hela landet och Revisorsinspektionens roll i den kommunala revisionen.
Lotta Ricklander och Anna Eklöf, SKR

11:45

Avslutning och lunch


ANMÄLAN

Anmälan är bindande och görs senast den 8 september.

 

Program för nedladdning

Tillval:
Pris inklusive moms: 3125,00 kr
Varav moms: 625,00 kr för medlem
Medlem

Som medlem gör du din bokning under Min Sida