Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Utbildning i verksamhetsrevision 2-3 juni 2022

När: 2 juni 2022, kl: 10:00
Plats: Långholmen Konferens, Långholmsmuren 20, Stockholm
Pris inklusive moms: 9.750,00 kr
Varav moms: 1.950,00 kr för medlem
Platser kvar: 1
Bokningsbar t.o.m: 2022-05-06
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: Ange ev specialkost i noteringsfälet

 

Inledning
Utifrån medlemmarnas önskemål och kraven för vidarecertifiering har styrelsen beslutat att årligen genomföra utbildningar inom olika teman. Utbildningarnas innehåll utgår från de önskemål som medlemmarna lämnat i de enkäter som utbildningskommittén genomfört.


Målgrupp
Främsta målgruppen är Skyrevs medlemmar som har genomgått Skyrevs grundutbildning i verksamhetsrevision samt certifierade kommunala revisorer.


Innehåll och omfattning
Utbildningen omfattar både föreläsning och diskussioner. Följande områden ingår i kursen:

Dag 1 – 10.00 – 16.00

Effektiv ekonomistyrning och kan man mäta effektivitet – Emelie Värja
• Sektorns ekonomiska utveckling har varit stabil under det senaste decenniet, men skillnaderna inom landet är stora både vad gäller ekonomisk styrka men också vad gäller effektivitet. Men hur kan vi göra jämförelser, hur kan ekonomisk styrka och effektivitet utvärderas. Passet lyfter både den övergripande ekonomiska utvecklingen men belyser också variationer och sätt att mäta och jämföra både ekonomi och effektivitet.

Ekonomi för verksamhetsrevisorer – Hans Stark och Robert Heed
• Kommunallagens regler för ekonomisk förvaltning
   o God ekonomisk hushållning
   o Budget, årsredovisning och delårsrapport
• Finansiell redovisning i kommuner och regioner
   o Lag om kommunal bokföring och redovisning
   o Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys
   o Drift- och investeringsredovisning
   o Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse
• Att tolka finansiell information/finansiell analys

Dag 2 – 8.30 – 16.00

Effektiv granskningsmetodik
• Förtroende, kommunikation och kultur
• Riskanalys och dess betydelse
• Effektiv granskningsmetodik
• Rapportering
• Summering och utestående frågor

Mer detaljerat program kommer.


Tid och plats
Utbildningen genomförs 2 - 3 juni på Långholmen Konferens, Långholmsmuren 20, Stockholm.
Start kl. 10.00 den 2 juni (kaffe serveras från kl. 09.30) och avslut kl. 16.00 den 3 juni.


Kostnad
Pris per person: 7 800 :- exkl moms.


Anmälan
Anmälan är bindande och görs senast 29 april på Skyrevs hemsida, www.skyrev.se. Antalet platser är begränsat till 43 så först till kvarn gäller.


Föredragshållare
Emelie Värja, arbetar sedan tre år tillbaka som Forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest. Hon är doktor i nationalekonomi där avhandlingen rörde kommunaltillväxt och fördelning av resurser. Emelie har också arbetat som konsult där hon bland annat utvecklade ett effektivitetsindex till Svenskt näringsliv.

Hans Stark och Robert Heed jobbar på Sveriges Kommuner och Regioner med externredovisning och god ekonomisk hushållning. De har sedan tidigare bakgrund inom redovisningsområdet från både kommuner och regioner samt som revisorer och rådgivare inom den kommunala sektorn. Hans och Robert är även ledamöter i Rådet för kommunal redovisnings expertgrupp.

Jan Holm arbetar som internrevisor på Försäkringskassan och har tidigare arbetat bland annat på Skatteverket, AB Volvo och med EU-revision med fokus på styrning, riskhantering och intern kontroll. Jan är certifierad internrevisor och är sedan 2016 medlem i IIA Kompetensutvecklingskommitté.

Örjan Mårtensson delar sin tid mellan konsultuppdrag hos Moneo Business Integration och internrevisionschef på Futur Pension. Örjan är certifierad internrevisor med lång erfarenhet från finansbranschen med granskningsområden som företagsstyrning, riskhantering och intern kontroll.

Kontaktpersoner från utbildningskommittén:
Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal revisor vid Region Skåne, evatency.nilsson@skane.se
Ann-Mari Ek, certifierad kommunal revisor och revisionsdirektör i Malmö stad, ann-mari.ek@malmo.se

Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna i utbildningskommittén. Är dina frågor av praktisk karaktär kring boende, logi, specialkost etc. vänder du dig till skyrev@foreningshuset.se

 

Bokningen är bindande

Bokningen är stängd sedan 2022-05-06 13:00:00!