Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Utbildning i dokumentation i verksamhetsrevision 2021

När: 4 juni 2021, kl: 10:00
Plats: Digitalt via Teams
Pris inklusive moms: 500,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser: Platser finns
Bokningsbar t.o.m: 2021-05-23
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

 

Inbjudan till digital utbildning i dokumentation i verksamhetsrevision 2021

Inledning
Skyrev genomför regelbundet utbildningar inom verksamhetsrevision. Styrelsen arbetade under hösten 2020 fram både en rekommendation och en vägledning inom dokumentation i verksamhets-revision och genomför nu en utbildning i ämnet. Syftet med utbildningen är att ge en inramning till dokumentation i verksamhetsrevision. Vi går igenom hur vi yrkesrevisor bör förhålla oss till viktiga principer inom området samt redogör för gränssnitt gällande offentlighetsprincip och personuppgiftsbehandling


Målgrupp
Främsta målgruppen är Skyrevs medlemmar samt certifierade kommunala revisorer som vill fördjupa sina kunskaper inom dokumentation i verksamhetsrevision.


Innehåll och omfattning

 -  Kort inledning – syftet med utbildningspasset
 -  Yrkesrevisorns roll och ansvar
 -  Utgångspunkter för dokumenthantering
 -  Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
 -  Hantering av allmänna handlingar
 -  Avslutande diskussion


Tid och plats
Utbildningen genomförs digitalt via Teams den 4 juni kl. 10.00 – 11.30.


Kostnad
Pris per person 500: -


Anmälan
Anmälan är bindande och görs senast 21 maj på Min sida.


Föredragshållare
Christer Hjert, VD Kommunakuten AB. Christer är jurist med flerårig erfarenhet som förbundsjurist vid SKR. Christer är en van utbildare inom offentlig förvaltning och har även skrivit lagkommentarer.
Email: christer.hjert@kommunakuten.se
Maria Lindgren Persson, Stadsrevisor Stockholms Stad, Certifierad kommunal revisor med
mångårig erfarenhet från kommunal revision. Maria är styrelseledamot i Skyrev.
Email: maria.lindgren.persson@stockholm.se

Kontaktpersoner från utbildningskommittén:
Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal revisor vid Region Skåne, evatency.nilsson@skane.se
Ann-Mari Ek, certifierad kommunal revisor och revisionsdirektör i Malmö stad, ann-mari.ek@malmo.se


Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna i utbildningskommittén. Om du har frågor om bokning eller annan praktisk karaktär vänder du dig till Skyrevs kansli på Föreningshuset: skyrev@foreningshuset.se telefonnummer: Nr +46 (0)8 55 60 61 43

Bokningen är stängd sedan 2021-05-23 23:59:00!