Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Vidareutbildning i verksamhetsrevision 2021

När: 21 juni 2021, kl: 13:00
Plats: Teams
Pris inklusive moms: 2.500,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser: Platser finns
Bokningsbar t.o.m: 2021-05-16
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Inbjudan till Skyrevs vidareutbildning i verksamhetsrevision


Inledning
Skyrev har under flera år genomfört grundutbildning i verksamhetsrevision. Utifrån medlemmarnas önskemål och kraven för vidarecertifiering har styrelsen beslutat att genomföra vidareutbildningar inom olika teman. Vidareutbildningarnas innehåll utgår från de önskemål som medlemmarna lämnat i de enkäter som utbildningskommittén genomfört.


Målgrupp
Främsta målgruppen är Skyrevs medlemmar som har genomgått Skyrevs grundutbildning i verksamhetsrevision samt certifierade kommunala yrkesrevisorer.


Innehåll och omfattning
Utbildningen kommer att hållas i digital form.

21 juni 13.00 – 16.30
•  Kommunalkunskap för kommunala revisorer – Axel Danielsson
   o Vem beslutar om vad? De kommunala organens ansvar och befogenheter
   o Vem avgör och på vilka grunder om ett ärende ska avgöras genom beslut eller får avgöras som ren verkställighet?
   o Vilket ansvar har enskilda förtroendevalda och hur fungerar ansvarsutkrävandet?
   o Den kommunala ekonomin – Vad händer om verksamheten drivs med underskott?
   o Samverkansformer – Vilka alternativa former finns för samverkan?
   o Vilka grundläggande rättsliga förutsättningar gäller för den kommunala verksamheten?

22 juni 8.30 – 12.00
•  Granskning av offentlig upphandling och principer för ägarstyrning – Karin Peedu
   o Lagen om offentlig upphandling (LOU)
   o Upphandlingsprocessen
   o Hållbar upphandling
   o Principer för ägarstyrning av kommun- och regionägda bolag

Mer detaljerat program kommer
Deltagarna kommer ges möjlighet att inför utbildningen inkomma med frågor eller funderingar till föredragshållarna.


Tid och plats
Utbildningen genomförs digitalt via Teams i två halvdagar 21 juni 13.00 – 16.30 samt 22 juni 8.30 – 12.00.
Föreläsningarna får inte spelas in.


Kostnad
Pris per person: 2.500:-


Anmälan
Anmälan är bindande och görs senast 10 maj på Min sida.


Föredragshållare
Axel Danielsson, konsult och föreläsare med inriktning på styrning och ledning av kommuner och regioner och författare till handboken Kommunal nämndadministration.
Karin Peedu, upphandlingsstrateg Sveriges kommuner och regioner (SKR). Jurist och har varit upphandlingschef på Region Stockholm, PTS, Huddinge och Täby kommun samt upphandlingsexpert på NOU (nämnden för offentlig upphandling). Sedan 2017 arbetar Karin på SKR med att främja utvecklingen av strategisk upphandling och främja funktion- och innovationsupphandling samt med ägarstyrning av kommun- och regionägda bolag.


Kontaktpersoner från utbildningskommittén:
Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal revisor vid Region Skåne, evatency.nilsson@skane.se
Ann-Mari Ek, certifierad kommunal revisor och revisionsdirektör i Malmö stad, ann-mari.ek@malmo.se

Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna i utbildningskommittén. Om du har frågor om bokning eller annan praktisk karaktär vänder du dig till Skyrevs kansli på Föreningshuset: skyrev@foreningshuset.se telefonnummer: Nr +46 (0)8 55 60 61 43

Bokningen är stängd sedan 2021-05-16 23:59:00!