Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Vidareutbildning i verksamhetsrevision 2020

När: 17 november 2020, kl: 08:00
Plats: Digitalt via Teams
Pris inklusive moms: 2.500,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2020-11-02
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Inbjudan till Skyrevs årliga vidareutbildning i verksamhetsrevision 2020

 

Inledning

Skyrev har under flera år genomfört grundutbildning i verksamhetsrevision. Grundutbildningen har tagit sin utgångspunkt i skriften Verksamhetsrevision – en vägledning för kommunala yrkesrevisorer. Utifrån medlemmarnas önskemål och kraven för vidarecertifiering har styrelsen beslutat att genomföra vidareutbildningar inom olika teman. Vidareutbildningarnas innehåll utgår från de önskemål som medlemmarna lämnat i de enkäter som utbildningskommittén genomfört.

 

Målgrupp

Främsta målgruppen är Skyrevs medlemmar som har genomgått Skyrevs grundutbildning i verksamhetsrevision samt certifierade kommunala yrkesrevisorer.

 

Innehåll och omfattning

Utbildningen kommer att hållas i digital form. Följande ämnen kommer att ingå:

  • Hur passar tillit och förtroende ihop med revision? (Rolf Solli, seniorprofessor i företagsekonomi vid förvaltningshögskolan i Göteborg)
  • Granskning av god ekonomisk hushållning (Ola Eriksson, tidigare kanslichef numera seniorkonsult inom KEF)
  • Möjligheter och fallgropar vid finansiell analys för en god ekonomisk hushållning (Mattias Haraldsson, biträdande universitetslektor Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet)

 

Tid och plats

Utbildningen genomförs 17 november kl. 08.20-15.30 digitalt via Teams. Inloggning från kl. 08.00.

 

Kostnad

Pris per person: 2.500:-

 

Anmälan

Anmälan är bindande och görs senast 2 november


Kontaktpersoner från utbildningskommittén:

Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal revisor vid Region Skåne, evatency.nilsson@skane.se

Karin Selander, certifierad kommunal revisor och revisionsdirektör vid Region Värmland, karin.u.selander@regionvarmland.se

Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna i utbildningskommittén.

Är dina frågor av praktisk karaktär kring din bokning, vänder du dig till skyrev@foreningshuset.se

Extern bokning endast tillåten för medlemmar.

Bokningen är stängd sedan 2020-11-02 23:59:00!