Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Vidareutbildning i verksamhetsrevision 2019

När: 18 juni 2019, kl: 09:30
Plats: Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm.
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 13
Bokningsbar t.o.m: 2019-04-30
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: För att göra en komplett anmälan måste ett tillval göras för vilken typ av bokning du vill ha.

 

Inbjudan till Skyrevs årliga vidareutbildning i verksamhetsrevision 2019


Inledning
Skyrev har under flera år genomfört grundutbildning i verksamhetsrevision. Grundutbildningen har tagit sin utgångspunkt i skriften Verksamhetsrevision – en vägledning för kommunala yrkesrevisorer. Utifrån medlemmarnas önskemål och kraven för vidarecertifiering har styrelsen beslutat att genomföra vidareutbildningar inom olika teman. Vidareutbildningarnas innehåll utgår från de önskemål som medlemmarna lämnat i de enkäter som utbildningskommittén genomfört.


Målgrupp
Främsta målgruppen är Skyrevs medlemmar som har genomgått Skyrevs grundutbildning i verksamhetsrevision samt certifierade kommunala yrkesrevisorer. I mån av plats kommer andra sökanden att kunna delta.


Innehåll och omfattning
Utbildningen omfattar både föreläsning och diskussioner kring goda exempel. Följande områden ingår i kursen:


Dag 1:

  • Statistiska metoder i revisionen Hur säkerställer vi att vi får tillräckliga statistiska underlag till våra analyser? Hur gör vi ändamålsenliga urval och hur förstår vi statistiska begrepp? Hur presenterar vi statistiska resultat?
  • Digitaliseringens möjligheter och revisionens roll? Vad innebär digitaliseringen och vilka möjligheter skapar digitalisering? Vilka är riskerna vid införandet av digital transformation? Vad för digitaliseringen med sig ur ett revisionsperspektiv? Revisorns nutida och framtida arbete i digitaliseringens era.

Dag 2:

  • Det allmänna som avtalspart - om granskning av avtal När det allmänna sluter avtal måste vi förstå och utgå från såväl offentlig rätt som civilrätt. Bryggan mellan dessa olika system är inte alltid självklar. Från förhandling, beslut, avtalstecknande och krav på avtalets innehåll. Syftet är att ge information och kunskap kring relevanta regelsystem, kommunal avtalsrätt generellt där kommunernas särställning som avtalspart beskrivs utifrån ett revisionellt perspektiv.
  • Klarspråk, fördjupning En fördjupning av workshopen i klarspråk som ingår i grundutbildningen i verksamhetsrevision. Syftar till att öka engagemanget och kunskapen om hur vi som revisorer kan skriva texter som bättre når fram till mottagaren.

 

Tid och plats
Utbildningen genomförs 18-19 juni på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm.
Start kl. 09.30 den 18 juni (kaffe serveras från kl. 09.00) och avslut kl. 16.00 den 19 juni.


Kostnad
Utbildningen bedrivs i internatform med helpension. Pris per person: 7.200:-
Möjlighet finns att enbart delta i kursdag 1 och/eller kursdag 2 exkl. boende.


Anmälan
Anmälan är bindande och görs senast 30 april på Skyrevs hemsida, www.skyrev.se. Antalet platser är begränsat.


Föredragshållare
Petra Svensson är post doktor på Centrum för Kommunstrategiska Studier vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2018 på Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes avhandling behandlade ämnet tvärsektoriell styrning och perspektivintegrering, och innehöll flera mixade metoder: dokumentstudier, intervjuer och olika statistiska analyser. 
Niklas Ljung, IT- och informationspecialist PwC samt Ola Johnsson, rådgivare, robotics and automation PwC, specialister på digitalistering och Artificiell Intelligens.
Oscar Arnell, jurist PwC legal services, public sector legal, specialist på bl.a. avtal.
Anna Kleinwichs Magnusson från Stockholms Skrivbyrå håller ofta workshops för marknadsavdelningar och redaktörer som vill vässa sina kunskaper i kommunikation, skrivande och klarspråk. Anna är lärare i copywriting på Berghs School of Communication.


Kontaktpersoner från utbildningskommittén:
Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal revisor vid Region Skåne, evatency.nilsson@skane.se
Karin Selander, certifierad kommunal revisor och revisionsdirektör vid Region Värmland, karin.u.selander@regionvarmland.se .

 

Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna i utbildningskommittén. Är dina frågor av praktisk karaktär kring boende, logi etc. vänder du dig till skyrev@foreningshuset.se.

Ev. specialkost kand du meddela i noteringsfältet

Bokningen är stängd sedan 2019-04-30 23:59:00!