Vidareutbildning i verksamhetsrevision 2018

När: 18 juni 2018, kl: 10:00
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Pris: 6700,00 kr
Platser kvar: 0
Bokningsbar t o m: 2018-05-02
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: Vänligen ange information om specialkost i meddelandefältet.

Inbjudan till Skyrevs vidareutbildning i verksamhetsrevision 2018


Inledning

Skyrev har under flera år genomfört grundutbildning i verksamhetsrevision. Grundutbildningen har tagit sin utgångspunkt i skriften Verksamhetsrevision – en vägledning för kommunala yrkesrevisorer. Utifrån medlemmarnas önskemål och kraven för vidarecertifiering har styrelsen beslutat att genomföra vidareutbildningar inom olika teman. Vid genomförd enkät av Skyrevs utbildningskommitté 2018 framkom att många medlemmar önskade vidareutbildning inom områdena övergripande genomgång av juridiska moment, ”den röda tråden” samt lekmannarevision.


Målgrupp

Främsta målgruppen är Skyrevs medlemmar som har genomgått Skyrevs grundutbildning i verksamhetsrevision samt certifierade kommunala yrkesrevisorer. I mån av plats kommer andra sökanden att kunna delta.


Innehåll och omfattning

Utbildningen omfattar både föreläsning och diskussioner kring goda exempel. Följande områden ingår i kursen:
• Övergripande genomgång av juridiska moment (ny kommunallag, upphandling, offentlighet och sekretess, GDPR mm)
• ”Den röda tråden” (följsamhet till vägledning i verksamhetsrevision, revisionsfrågor, revisionskriterier, bedömningar och slutsatser mm)
• Lekmannarevision

För varje område uppdaterar vi oss avseende lagar, regler och god sed samt diskuterar ett antal goda exempel.


Tid och plats

Utbildningen genomförs 18-19 juni på Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.
Start kl. 10.00 den 18 juni (kaffe serveras från kl. 09.30) och avslut kl. 16.00 den 19 juni.


Kostnad

Utbildningen bedrivs i internatform med helpension.
Pris per person: 6 700:-


Anmälan

Anmälan är bindande och görs senast 2 maj på Skyrevs hemsida, www.skyrev.se. Antalet platser är begränsat och tidigt anmälda kommer att prioriteras.

Kursansvariga

Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste AB, Företaget består av Ove Axelsson och Hans Gåsste som är förvaltningssocionomer och har lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Båda två har sin bakgrund i kommunal förvaltning och har mångårig erfarenhet som kommunsekreterare och utredare i olika
kommuner. De två har därutöver mångårig erfarenhet som certifierade kommunala yrkesrevisorer, utbildare och rådgivare inom revisions- och konsultföretaget PwC. De har tillsammans hållit över 300 uppskattade utbildningar inom såväl kommuner som landsting, stat och Svenska kyrkan. Ove och Hans har också varit uppdragsledare för ett stort antal revisions- och rådgivningsuppdrag. Erfarenheten innebär stor förståelse för, och kunskap om, villkoren för såväl politikens som förvaltningens olika roller och ansvar. Vi har erfarenhet och kunskap om det viktiga samspelet mellan politiken och förvaltningsorganisationen samt de olika processerna i politiskt styrda organisationer.

Richard Norberg, certifierad kommunal revisor och revisionsdirektör vid Västerbottens Läns Landsting.
Erik Söderberg, certifierad kommunal revisor och senior manager vid Ernst & Young i Göteborg.
Eva Moe, certifierad kommunal revisor och 1:e revisor vid Västerbottens läns landsting.

Kontaktpersoner från utbildningskommittén:

Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal revisor vid Region Skåne, evatency.nilsson@skane.se
Karin Selander, certifierad kommunal revisor och revisionschef vid landstinget i Värmland, karin.u.selander@liv.se.

Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna i utbildningskommittén. Är dina frågor av praktisk karaktär kring boende, logi, specialkost etc. vänder du dig till skyrev@foreningshuset.se.

Evenemanget är fullbokat!