Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Krav på utemiljöer för skola och förskola?

När: 10 februari 2015, kl: 18:00
Plats: Lärarnas Hus, Lärarförbundet, (Tvärbanan hpl. Stora Essingen alternativt Buss 1 hpl. Broparken)
Pris: 100,00 kr för medlem / 150,00 kr för övriga
Platser kvar: 4
Bokningsbar t.o.m: 2015-02-06
Övrigt: -

Den 10 februari träffas SKOLHUGRUPPEN och diskuterar skolgårdar och förskolegårdar, med anledning av Boverkets remiss av Vägledning för friyta för fritidshem, förskolor, skolor och liknande. 

GÄSTER för kvällen är Henrik Nerlund från Skönhetsrådet och Olle Burell Stockholms skolborgarråd.

De berättar kort hur de ser på denna fråga och sedan diskuterar vi tillsammans. 

Skolhusgruppen har skrivit ett remissvar till Boverket och det har också Skönhetsrådet och Stadsbyggnadskontoret.

Lars Lindstaf inleder med en betraktelse kring: Användning av mark och lokaler för skola och förskola i ett längre tidsperspektiv. Vad kan vi lära oss av historien? - exemplet Vällingby

Vi hoppas på en intressant diskussion.

Enkel förtäring ordnar vi.

 

VÄLKOMNA!     //Styrelsen

Bokningen är stängd sedan 2015-02-06 17:00:00!