Årsmöte 2020 plus stort A

När: 23 april 2020, kl: 17:30
Plats: Tengboms, Katarinavägen 15, Stockholm
Pris: 0,00 kr
Platser kvar: Evenemanget är fullbokat!
Bokningsbar t o m: 2020-04-20
Övrigt: -

Årsmöte med diskussion kring ett Nationellt Centrum för Lärmiljö samt utdelning av Stort A

Inställt möte

Sedan sätter vi oss i grupper och diskuterar hur vi tycker att ett Nationellt Centrum för Lärmiljö bör fungera. Skolhusgruppen är med och påverkar ett framtida Nationellt centrum - som planeras av SKR, Skolverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten och SPSM. Våra synpunkter kommer därmed att tas på största allvar. Frågor att diskutera:

Vad kan vi själva bidraga med?

Vad önskar vi att ett Centrum kan ge? Information, seminarier, utbildning, hemsida, bemanning...etc.

Hur bör ett Centrum vara uppbyggt?

Vi inleder årsmötet med enkel förtäring som vanligt. Ingen möteskostnad debiteras.

 

Välkomna //Styrelsen

Evenemanget är fullbokat!