Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Psykodynamisk psykoterapi 2.0? Digital vårkonferens 16 april 2021 - Student

När: 16 april 2021, kl: 09:00
Plats: Digitalt via Zoom
Pris: 100,00 kr för medlem / 100,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t o m: 2021-04-14
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Psykoterapicentrums Vårkonferens 2021

Psykodynamisk psykoterapi 2.0?

16 april 2021 kl. 9.00-16.00 digitalt via Zoom

 

Under de senaste åren har användningen av digitala medier i det kliniskt-terapeutiska fältet ökat väsentligt. Handledning och psykoterapier genomförs via telefon, Skype eller Zoom och Internetbaserade psykoterapier blir allt vanligare som ett alternativ till den klassiska behandlingsversionen när terapeut och patient möts ”in real life”. App-baserade terapier som levereras via smartphone eller terapiformer som använder virtuell verklighet ska också nämnas här. Allt tyder på att det klassiska terapeutiska arbetsfältet förändras dramatiskt och snabbt.

Det är oerhört viktigt att följa och diskutera denna utveckling. Effekterna av digitaliseringen av psykoterapeutyrket måste diskuteras, liksom frågan om vi kan använda samma teoretiska ramar och ett begreppsinventarium som utvecklades för det klassiska psykoterapeutiska arbetet nu i ett annat, i ett digitalt sammanhang?

Därför anordnar Psykoterapicentrum en konferens med forskare och kliniker som utvecklar och använder Internetbaserade behandlingsformer för att skaffa utrymme för en bredare och djupare diskussion med klinisk verksamma psykoterapeuter.

Samtidigt skakar Corona-pandemin om samhället men även vårt psykoterapeutiska arbete sedan flera månader. Det finns stort behov bland kliniker att utbyta erfarenheter och dela kunskap om de förändrade arbetssituation. Vi har ändrat därför upplägget av konferensen och har skaffat större utrymme för denna dialog.

Psykoterapicentrum anser att vi måste möta framtidens utmaningar!

 

 

Schema

OBS! Testloppet av Zoom dagen innan (15/4 kl. 18:00 – 18:15)

9:00 – 9:30  ”Registrering” – Uppkoppling
9:30 – 9:45 Information om dagen
9:45 – 10:00 Introduktion till konferensens tema (Stephan Hau)
10:00 – 11:00

Alessandra Lemma (London):
Psychoanalytic Psychotherapy in Digital Times: A View from the Couch.
11:00 – 12:00  Diskussion i breakout rooms (5-6 deltagare per rum)
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00

Björn Philips, Jakob Mechler, Karin Lindqvist:
ERiCA: att möta ungdomar på deras hemmaplan – hur behandlar vi med psykodynamiska principer över nätet?
14:00 – 15:00 Diskussion i breakout rooms (inkl. paus, 5-6 deltagare per rum)
15:00 – 15:30 Avslutande diskussion i stora gruppen
  Digital Mingel

 

Medlemsanmälan görs via min sida och icke medlemmar via formuläret nedan. Studenter via separat bokningsformulär, se nedan.
Anmälan är bindande. OBS! Vänligen kontrollera att rätt e-postadress är registrerad för att kunna få länken till Zoom.

 

Priser:

  Pris t.o.m 1/4 Pris fr.o.m. 2/4  
Medlemmar: 400 kr 500 kr Boka här >>
Icke-medlemmar: 500 kr 600 kr Boka här >>
Studenter: 100 kr 150 kr  

 

 

 

 

Abstracts

Alessandra Lemma:

Psychoanalytic Psychotherapy in Digital Times: A View from the Couch.

Where once mediated psychoanalytic therapy and psychoanalysis were regarded as a deviation from the established analytic setting that raised concerns and scepticism, the recent pandemic has made it the only ‘safe’ way to practice. In this seminar, I will draw on my practice as a psychotherapist and psychoanalyst to consider the importance of the embodied setting and the implications of this for mediated therapy. In particular I will share some thoughts about why despite its significant differences from the in-person setting, mediated therapy can work. To this end I will outline a schematic model that aims to capture what I think I do with my patients when I work remotely.

 

 

 

Björn Philips, Jakob Mechler, Karin Lindqvist

ERiCA: att möta ungdomar på deras hemmaplan – hur behandlar vi med psykodynamiska principer över nätet?

På Stockholms universitet har vi sedan drygt två år tillbaka arbetat med att ta fram och utvärdera en psykodynamisk behandling för tonåringar med depression som ska kunna genomföras på distans. Materialet består av olika texter som förklarar psykodynamiska grundprinciper på ett lättillgängligt sätt tillsammans med övningar som ämnar hjälpa ungdomen att reflektera omkring sitt inre och sina relationer. I behandlingen ingår även textbaserad chatt mellan ungdom och behandlare varje vecka. Under våren 2019 genomfördes den första studien på materialet där 76 ungdomar randomiserades till internetbaserad psykodynamisk behandling (IPDT) eller till en kontrollgrupp. Resultaten var lovande. Därefter påbörjades en större studie där IPDT jämfördes med en internetbaserad KBT-behandling. Studien testar hypotesen att IPDT är icke-underlägsen IKBT, en så kallad non-inferiority-design. Totalt ingår 272 deprimerade ungdomar i studien och den sista behandlingen avslutades i december 2020. Nu pågår uppföljningar upp till ett år efter avslutad behandling. Vi kommer att rapportera preliminära resultat från denna studie. Vi kommer också att presentera fynd från pilotstudien om hur förbättringen sker och vikten av emotionsreglering i behandlingen av tonårsdepression i IPDT.

Medlem

Som medlem gör du din bokning under Min Sida

Icke medlem