Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Psykoterapicentrums ”Verkstad” – ett nytt format för diskussion och dialog för kliniker

När: 7 november 2020, kl: 10:00
Plats: Digitalt via Zoom
Pris: 100,00 kr
Platser kvar: 75
Bokningsbar t o m: 2020-11-05
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -


Tema: ”Att tala i tider av Corona”

 

Sedan flera månader skakar Corona-pandemin om samhället men även vårt psykoterapeutiska arbete. Pandemin blottlägger baksidor av globaliseringen och ömsesidiga beroenden. Men vad är hotet egentligen? Ligger det på medicinsk, på psykologisk eller på samhällelig nivå? Vilka förändringar har skett när det gäller de psykoterapeutiska behandlingar vi genomför och hur kan vi konceptuellt och teoretiskt förstå de fenomen vi alla upplevt under de senaste månaderna?

 

Psykoterapicentrums ”verkstad” ska vara ett forum som ger möjlighet till tanke- och erfarenhetsutbyte. Under förmiddagen (kl. 10-12) – efter en kort introduktion - ska vi jobba i små grupper med syfte att presentera våra erfarenheter i sammanhang med psykoterapi under Corona-tider för varandra. Efter lunchrast (kl. 12-13) kommer de kliniska erfarenheterna relateras till teoretiska och kliniska koncept. Efter en kort teoretisk genomgång kommer arbetet ske i små och större grupper. Dagen avrundas med en sammanfattande diskussion.

 

Vi ser ett värde i att initiera diskussioner och tankeutbyte bland våra medlemmar för att inte tystna och för att (fortfarande kunna) sätta ord på de fenomen och upplevelser vi konfronteras med i vårat kliniska arbete.

 

Verkstaden kommer genomföras via Zoom pga rådande pandemin. Antal platser för deltagande är begränsade. Eftersom omkostnaderna för en digital verkstad är låga blir avgiften för deltagande endast 100kr/person.

 

Sista datum för anmälan är 5 november.

 

Om det visar sig att det finns intresse för verkstadsformatet hos medlemmarna planerar Psykoterapicentrum att återkomma med formatet när det passar, förhoppningsvis även fysiska möten framöver.

 

Varmt välkomna!

Bokningen är stängd sedan 2020-11-05 23:59:00!