Psykodynamisk psykoterapi 2.0? Vårkonferens 24 april 2020 i Stockholm - Ej medlem

När: 24 april 2020, kl: 08:30
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet
Pris: 1400,00 kr
Platser kvar: 197
Bokningsbar t o m: 2020-04-17
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: Vänligen ange allergier i noteringsfältet

 

Psykodynamisk psykoterapi 2.0?

Vårkonferens 24 april 2020 i Stockholm

Under de senaste åren har användningen av digitala medier i det kliniskt-terapeutiska fältet ökat väsentligt. Handledning och psykoterapier genomförs via telefon, Skype eller Zoom och Internetbaserade psykoterapier blir allt vanligare som ett alternativ till den klassiska behandlingsversionen när terapeut och patient möts ”in real life”. App-baserade terapier som levereras via smartphone eller terapiformer som använder virtuell verklighet ska också nämnas här. Allt tyder på att det klassiska terapeutiska arbetsfältet förändras dramatiskt och snabbt.

Det är oerhört viktigt att följa och diskutera denna utveckling. Effekterna av digitaliseringen av psykoterapeutyrket måste diskuteras, liksom frågan om vi kan använda samma teoretiska ramar och ett begreppsinventarium som utvecklades för det klassiska psykoterapeutiska arbetet nu i ett annat, i ett digitalt sammanhang?

Därför anordnar Psykoterapicentrum en konferens med forskare och kliniker som utvecklar och använder Internetbaserade behandlingsformer för att skaffa utrymme för en bredare och djupare diskussion med klinisk verksamma psykoterapeuter.

Psykoterapicentrum anser att vi måste möta framtidens utmaningar!

 

Denna anmälan avser dig som idag inte är medlem i föreningen. Du kan ansöka om medlemskap HÄR.
Vänligen observera att ansökningarna har handläggningstid.

 

Program

08:30 Registrering med kaffe

09:00 Välkomsthälsning, Teci Hill, ordförande i Psykoterapicentrum.

09:10 Introduktion, Stephan Hau.

09:30 Björn Philips, Jakob Mechler, Karin Lindqvist: ERiCA: Internetbaserad psykodynamisk behandling för deprimerade ungdomar: resultat, möjligheter och utmaningar.

10:30 Kaffe

11:00 Robert Johansson, Daniel Maroti: Psykodynamisk terapi via Internet.

12:00 Alessandra Lemma: Psychoanalytic Psychotherapy in Digital Times: A View from the Couch. (OBS! Presentation och diskussion via videolänk)

13:00 Lunch

14:00 Parallella workshops:
Björn Philips, Jakob Mechler, Karin Lindqvist: ERiCA: att möta ungdomar på deras hemmaplan – hur behandlar vi med psykodynamiska principer över nätet?
Robert Johansson, Daniel Maroti: Psykodynamisk terapi via Internet: Workshop och praktisk tillämpning.
Charlotta Björklind, Stephan Hau, Teci Hill: Internetbaserad behandling – hur påverkas vårt kliniska tänkande?

16:00 Kaffe

16:30 Paneldiskussion

17:15-18:00 Mingel

 

Priser:

Ordinarie (ej medlem): 1600 kr.
För medlemmar:
1200 kr. Bokas HÄR.
Early Bird: 200 kr rabatt på ordinarie pris och medlemspris vid anmälan senast den 15/3. Gäller ej heltidsstuderande medlemmar.

Heltidsstuderande medlemmar: 400kr. Bokas HÄR.

I priset ingår lunch, morgon-, för- och eftermiddagskaffe/te med smörgås och kaffebröd samt mingel.

Icke medlem