Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Samhällets tillämpningar av väderprognoser

När: 11 november 2020, kl: 09:30
Plats: Videokonferens via Microsoft Teams
Pris: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: 117
Bokningsbar t.o.m: 2020-11-04
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Under senare århundraden har människans förmåga att förutspå väder
utvecklats radikalt. Många samhällsfunktioner är på olika sätt beroende
av precisionen i prognoserna på både kort och lång sikt. Vad är
egentligen en bra prognos värd och vad kostar en felaktig? Är
prognoserna lika bra i hela landet och uppfyller de behoven hos alla
samhällssektorer? Den 11 november sätter Föreningen Vatten fokus på
samhällets behov av väderprognoser och fortsatt utveckling av dessa.
Dagen inleds med en historisk återblick följt av en beskrivning av hur
SMHIs väderprognoser fungerar idag. Därefter följer föredrag om hur
väderprognoser tillämpas inom olika samhällsfunktioner ur en hydrologisk
synvinkel och avslutas med ett spännande utvecklingsprojekt.

Läs programmet HÄR.

Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer årets möte enbart
att gå att följa via videolänk. I år har vi även valt att låta deltagande vara kostnadsfritt.

 

Bokningen är stängd sedan 2020-11-04 20:59:00!