Samhällets påverkan på vattenkvalitet i hav, sjöar och vattendrag

När: 13 november 2019, kl: 09:30
Plats: Sweco, Drottningtorget 14, 211 25 Malmö
Pris: 1200,00 kr för medlem / 2000,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t o m: 2019-10-11
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Under senare århundraden har människans påverkan på kvalitet i naturliga vatten intensifierats. Idag finns ett historiskt fotavtryck samtidigt som samhället fortfarande bidrar med en för hög belastning. Naturliga vatten benämns ofta recipient eftersom de mottar det vatten som restproducerats av samhället – är det verkligen ett långsiktigt sätt att se på människans del i den hydrologiska cykeln? Den 13 november sätter Föreningen Vatten fokus på samhällets påverkan på vattenkvalitet i hav, sjöar och vattendrag. Dagen inleds med en historisk återblick, fortsätter med dagens situation belyst från olika perspektiv och avslutas i en framtidsspaning. Boka dagen redan nu!

Läs programmet HÄR.

Medlem

Som medlem gör du din bokning under Min Sida

Icke medlem