Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Ekologi i rinnande vatten – En exkursion vid Säveån

När: 29 maj 2018, kl: 17:00
Plats: Säveåvägen 45, 448 31 Floda – Vändplats vid gamla reningsverket i Floda
Pris: 300,00 kr för medlem / 600,00 kr för övriga
Platser kvar: 25
Bokningsbar t.o.m: 2018-05-18
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Träff Föreningen vatten Västra Sektionen

Datum: 29 maj 2018
Tid: 17:00-19:00
Plats: Säveåvägen 45, 448 31 Floda – Vändplats vid gamla reningsverket i Floda.
Enkelt att ta sig till platsen med egen bil eller med pendeltåget.

Ekologi i rinnande vatten – En exkursion vid Säveån
Föreningen vatten i samarbete med Lerums kommun och Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Säveån börjar i Borås och Alingsås kommuner och mynnar i Göta älv i Göteborg.
Ån slingrar sig i en dalgång med branta och skogsklädda ravinbranter, lövstrandskogar och ängsmarker. I Säveån finns områden med höga naturvärden både på land i vattendraget. I vattendraget kan man hitta fiskar som lax, öring, asp och ål. Det finns även flodpärlmussla och en rik insektsfauna.

Föreningen Vatten inbjuder till en exkursion vid det nedlagda reningsverket i Säveån, där vi pratar om varför reningsverket lagts ned samt en demonstration av metoder för att inventera ekologi i vattendraget.

Diskussion kring reningsverket hålls av Åke Andersson från Lerums kommun
Demonstration och föreläsning om ekologi vattendrag hålls av Ulf Ericsson limnolog från Medins Havs och Vattenkonsulter AB.

Under exkursionen visar vi provtagning av bottenfauna (bottenlevande djur) och diskuterar deras plats i ekosystemet och vad deras förekomst indikerar med hänseende på näringsbelastning och försurning. Vi kommer även att fånga fisk genom elfiske som vi artbestämmer och sedan släpper ut levande igen.

Välkomna på en spännande träff vid Säveån där vi visar hur den biologiska miljöövervakningen fungerar i praktiken.

 

Anmälan: senast den 18 maj

Seminarieansvarig:
Olof Nilsson (olof.nilsson@medinsab.se)

Som vanligt planerar vi tid för frågor och diskussion samt paus med smörgås och kaffe/te.

Föreningen Vattens Västra Sektionen hälsar Er hjärtligt välkomna till denna spännande eftermiddag.

Bokningen är stängd sedan 2018-05-18 23:59:00!