Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Biologisk fosforrening med sidoströmshydrolys

När: 26 september 2017, kl: 17:00
Plats: Strävliden avloppsreningsverk i Stenungsund
Pris: 300,00 kr för medlem / 600,00 kr för övriga
Platser kvar: 13
Bokningsbar t.o.m: 2017-09-21
Övrigt: -

Västra kommittén

I slutet av september arrangerar den västra kommittén ett studiebesök och seminarium om biologisk fosforrening. Vi kommer att titta på hur biologisk fosforrening med sidoströmshydrolys drivs på Strävliden avloppsreningsverk i Stenungsund. Vi kommer också att få ta del av erfarenheter från Hammargård i Kungsbacka.
Vid biologisk fosforrening avskiljs fosfor från avloppsvattnet genom ett så kallat lyxupptag av fosfor, förutom den assimilation av fosfor som sker vid tillväxt av mikroorganismer. Lyxupptaget sker av en viss grupp av mikroorganismer som har förmåga att lagra ett överskott av fosfor i sina celler, och verken är designade för att denna process skall gynnas. En förutsättning för tillväxt av dessa polyfosfatackumulerande organismer är lättillgänglig kolkälla, vilket frigörs genom intern försörjning med sidoströmshydrolys. Där hydrolyseras en delström av verkets returslam så att en lättillgänglig kolkälla bildas. Denna försörjning av kolkälla gynnar även kvävereningen.

Som avslutning på seminariet ges en presentation om Kungsbackas uppströmsarbete enligt Revaq, för att minska farliga ämnen till reningsverk och verka för en hållbar återföring av växtnäring i slam.

Anmälan senast 2017-09-21

Bokningen är stängd sedan 2017-09-21 23:59:00!