Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Lunchmöte med Åsa Landén

När: 8 mars 2017, kl: 12:00
Plats: E&Y, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 12
Bokningsbar t.o.m: 2017-03-03
Max antal biljetter/pers: 2
Övrigt: -


FEF-inbjudan 8 mars 2017

Sektionen för Ledarskap och Management inbjuder till lunchmöte med Åsa Landén!

 

Ledarskap i moderna tjänsteföretag

Tjänstesektorn växer. Sveriges tillväxt är alltmer beroende av tjänstesektorns utveckling och speciellt den kunskapsintensiva delen, där ledarskapet har en direkt avgörande roll för att attrahera och behålla spetskompetens. Detta gäller inte minst i den snabbt föränderliga IT-sektorn som bidrar till att hålla Sverige på topp som tekniknation. Konkurrensen inom IT-sektorn är alltmer global vilket pressar prisbilden på marknaden och är drivande för en ökande automatisering av tjänsteprocesser. Samtidigt är konkurrensen om medarbetarna stenhård i Sverige vilket driver upp löner och villkor. I denna miljö har Åsa Landén verkat under en stor del av sitt 25-åriga yrkesliv. På vägen har hon haft ett antal VD-uppdrag som inneburit stora utmaningar. Här ger hon en personlig inblick i tjänstesektorns utveckling med tonvikt på IT- & teknikkonsulter, vilka lärdomar hon tagit med sig och om sin ledarskapsfilosofi.

Åsa Landén Ericsson är en erfaren VD och styrelseledamot med uppdrag i bl a Enfo BI & Analytics, ENEA, Rejlers, Acando, Catella och Allgon bakom sig. Hon jobbar idag med styrelsearbete och rådgivning i eget bolag med uppdrag i styrelserna för Grant Thornton, Svenskt Näringsliv, Almega IT & Telekomföretagen samt Rhenman & Partners Global Opportunites. Åsa har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers och en MBA från INSEAD.


Dag:  Onsdagen den 8 mars 2017
Tid:  12.00 – 12.45 följt av frågestund
Plats:  E&Y, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
Måltid:

FEF/FEI inbjuder på en enkel lunch.

Anmälan: Senast den 1 mars 2017

 

Bokningen är stängd sedan 2017-03-03 11:00:00!