Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Lunchmöte med Henning Christner

När: 10 februari 2016, kl: 12:00
Plats: PWC, Torsgatan 21
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 77
Bokningsbar t.o.m: 2016-02-08
Max antal biljetter/pers: 2
Övrigt: -

Redovisningssektionen inbjuder till lunchmöte med:

Henning Christner

Henning Christner är forskare vid Institutionen för redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm. Han doktorerade 2015 med en avhandling som undersökte hur nya ekonomiska styrmodeller påverkar organiseringen av komplexa aktiviteter som produktion och produktutveckling inom företag. Hans pågående forskning fortsätter undersöka samspelet mellan olika ekonomiska styrmodeller och deras organisatoriska effekter. Han är särskilt intresserad av ekonomistyrningens roll inom utvecklings- och innovationsarbete, samt interaktionen i gränssnitten mellan företag och kapitalmarknaden.

Utifrån en fallstudie av att stort svenskt industriföretag kommer Henning att prata om hur relationen mellan företag och kapitalmarknaden har förändrats de senaste decennierna. Föredraget handlar om hur dessa förändringar i kapitalmarknadens sätt att utvärdera företags operativa och finansiell strategier påverkat vad som anses värdefullt att satsa resurser på. Vad betyder detta för företags långsiktiga innovationsförmåga och lönsamhet?
 Dag:             Onsdagen den 10 februari 2015

Tid:               12.00 – 13.30

Plats:            PWC, Torsgatan 21

Anmälan:     Företagsekonomiska Föreningen, www.fef.se


 

Björn Wolrath                                                               Magnus Svensson Henrysson

 

Ordförande                                                                   Sektionsordförande

Bokningen är stängd sedan 2016-02-08 10:50:00!