Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Redovisningens kvalitet spelar roll för aktiepriser

När: 13 juni 2012, kl: 12:00
Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: 35
Bokningsbar t.o.m: 2012-06-07
Övrigt: FEF/FEI inbjuder till en enkel lunch.

 

Sektionen för redovisning och ekonomisk styrning inbjuder till lunchmöte med:

 

Hanna Setterberg, fil.dr, forskare på The Institute for Financial Resesarch (SIFR)

Hanna har disputerat vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen "The Pricing of Earnings".

 

Hur reagerar investerare på aktiemarknaden när företag offentliggör sina kvartalsresultat? Är reaktionen omedelbar eller mer utdragen? Vilken resultatnivå reagerar man mest på? Spelar kvaliteten i resultatsignalen någon roll? Detta är frågor som, utifrån forskning på den svenska aktiemarknaden, diskuteras i denna föreläsning. 

 

 

 

Dag:  Onsdag 13 juni
Tid:  12:00 - 13:30
Plats:  Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
Måltid:

FEF/FEI inbjuder till en enkel lunch.

Observera att mötet inleds med lättare förtäring kl 11:30.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Observera att mötet inleds med anförande kl 12:00 och avslutas med lättare förtäring. 

Bindande anmälan senast torsdag 3 november. Max 55 deltagare i den ordning anmälan inkommer. Föreningen tillämpar en frivillig avgift om 100:- vid lunchmötena. Kvitto kan erhållas. OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.

Bokningen är stängd sedan 2012-06-07 23:59:00!