Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

The unseen enemy, the Dark horse

När: 8 februari 2012, kl: 12:00
Plats: KPMG, Tegelbacken 4 A
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser: Platser finns
Bokningsbar t.o.m: 2012-02-02
Övrigt: FEF/FEI inbjuder till en enkel lunch.

 

Akademiska sektionen inbjuder till lunchmöte med:

 

Håkan Preiholt – Docent i företagsekonomi och forskare på Stockholms Universitet, företagsekonomiska institutionen

 

Håkan kommer att, utifrån sin forskning, tala om sånt vi behöver veta – men inte vet, dvs the Dark horse.  The dark horse representerar den mest vanliga parametern i samband med strategiska beslut. Nämligen den okända parametern som frekvent ruinerar våra planer.

 

"Vad är det vi inte vet?" är kärnfrågan för att markera the dark horse. Forskningen visar också på att det finns möjligheter att förbereda sig för det okända som raserar våra planer och strategiska framsteg. The dark horse kan då identifieras, markeras och göra oss mindre överraskade av det okända som äventyrar vårt företagande och våra strategiska planer.

 

 

 

Dag: 2012-02-08
Tid: 12:00 - 13:30
Plats: KPMG, Tegelbacken 4 A
Måltid:

FEF/FEI inbjuder till en enkel lunch.

Observera att mötet avslutas med lättare förtäring.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bindande anmälan senast torsdag 2 februari. Max 90 deltagare i den ordning anmälan inkommer. Föreningen tillämpar en frivillig avgift om 100:- vid lunchmötena. Kvitto kan erhållas. OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.

Bokningen är stängd sedan 2012-02-02 23:59:00!