Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Innovation och ekonomistyrning - vägen till lönsamhet eller en omöjlig kombination?

När: 18 januari 2012, kl: 11:30
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser: Platser finns
Bokningsbar t.o.m: 2012-01-13
Övrigt: FEF/FEI inbjuder till en enkel lunch. Observera att mötet inleds med lättare förtäring kl 11:30.

 

Sektionen för Redovisning och Ekonomisk styrning inbjuder till lunchmöte med:

 

Martin Carlsson-Wall

som kommer att tala på följande tema

 

Innovation och ekonomistyrning -
vägen till lönsamhet eller en omöjlig kombination?

För många företag är innovationer en nyckelfaktor för att lyckas. I en global värld med ökat konkurrenstryck krävs det att företag utvecklar nya produkter och tjänster för att bibehålla sin lönsamhet och aktiekurs.

 

Frågan är då - vad krävs av företag för att lyckas med sin innovationsprocess? Hur frigörs kreativiteten hos medarbetarna? Hur skapas nästa generations storsäljare? Historiskt har ekonomistyrning varit ett verktyg som fokuserar på välavgränsade aktiviteter som går att planera och följa upp. Att styra en innovationsprocess som är komplex, osäker och som kräver improvisation kan därmed te sig som en omöjlig kombination.

 

I sin avhandling visar dock Martin Carlsson-Wall hur innovation och ekonomistyrning kan kombineras. Baserat på en djup fallstudie av ABB Robotics diskuteras hur ekonomistyrningen kan stödja innovationsprocesser samt vilka fallgropar som ofta uppkommer. 

 

 

 

Dag:   Onsdagen den 18 januari 2012
Tid:   11.30 - 13.30
Plats:   Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm    
Måltid:

FEF/FEI inbjuder till en enkel lunch.

Observera att mötet inleds med lättare förtäring kl 11:30.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bindande anmälan senast fredag den 13 januari. Max 110 deltagare i den ordning anmälan inkommer. Föreningen tillämpar en frivillig avgift om 100:- vid lunchmötena. Kvitto kan erhållas. OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.

Bokningen är stängd sedan 2012-01-13 12:00:00!