Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Kerstin af Jochnick, VD vid Svenska Bankföreningen - Basel 3 - minskar risken för nya finanskriser?

När: 19 januari 2011, kl: 00:00
Plats: PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) plan 5
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2011-01-18
Övrigt: -

 

Sektionen för Redovisning och Ekonomisk styrning inbjuder till lunchmöte med

 

Kerstin af Jochnick, VD vid Svenska Bankföreningen

 

Basel 3 - minskar risken för nya finanskriser?

 

Kerstin af Jochnick, VD vid Svenska Bankföreningen och tidigare bl a ordförande för CEBS, Committee for Banking Supervisors och verksam vid Finansinspektionen, kommer tala om innehållet och troliga effekter av det nya regelverket, Basel III.

Vid sitt möte i mitten av november ställde sig G20 bakom den rapport som Baselkommittén lämnat om framskridandet av Basel III-paketet. Baselkommittén väntas presentera sitt slutgiltiga förslag till regelverk i december. Därefter ska EU-kommissionen lägga ett förslag (CRD IV) till förändringar i EU-direktiven under våren 2011. De flesta regelförändringar kommer att införas gradvis från 2013 fram till år 2019. Tanken med dessa regler är att förhindra en finanskris liknande den 2008. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, till exempel att implementera Basel III i lagstiftning och tillsynspraxis. Den viktiga frågan återstår dock; kommer regelverken kunna förhindra eller snarare minska risken för en ny finanskris. 

Dag: den 19 Jan 2011
Tid: 12:00 - 13:30
Plats: PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) plan 5
Måltid:

FEF/FEI inbjuder till en enkel lunch.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Observera att vi inleder med föredragningen exakt kl 12:00.

Bindande anmälan senast torsdag 13 januari. Max 100 deltagare i den ordning anmälan inkommer. Föreningen tillämpar en frivillig avgift om 100:- vid lunchmötena. Kvitto kan erhållas.
OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.Bokningen är stängd sedan 2011-01-18 00:00:00!