Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Roland Dansell - Ägarstyrning i ägarledda företag - vägledning till god sed

När: 17 november 2010, kl: 00:00
Plats: KPMG, Tegelbacken 4 A, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2010-11-16
Övrigt: -

 

Sektion Marknadsföring inbjuder till lunch med

 

Roland Dansell

 

Ägarstyrning i ägarledda företag - vägledning till god sed

 

Noterade bolag har sedan några år att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Vad gäller för de många ägarledda företagen? Hur utövas ägarstyrningen i dessa företag, och vad kan anses vara god sed för de ägarledda företagen? Hur ser det ut i det verkligheten när ägarstyrning ska utövas i dessa företag?

Roland Dansell är auktoriserad revisor och kontorschef på Grant Thornton Stockholm sedan 2005. Han är också ansvarig för Grant Thorntons seminarieserie i styrelsearbete, som haft fler än 2000 deltagare sedan hösten 2008 samt medförfattare till boken: Styrelsearbete i ägarledda företag (utkom våren 2010).Oscar Silléns Pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi?


För sjunde året delar FEI ut pris till årets bästa doktorsavhandling i företagsekonomi.?Under 2009 promoverades ca 50 doktorer inom ämnesområdet företagsekonomi. En jury bestående av:

Prof. Flemming Poulfelt, Handelshögskolan i Köpenhamn (ordf.)
Prof. Sven-Erik Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm
Prof. Thomas Polesie, Handelshögskolan i Göteborg
Prof. Maria Bengtsson, Umeå School of Business

har utsett årets bästa avhandlingar. Prissumman uppgår till totalt 30 000 kr.

Miniföreläsning av vinnaren


Pristagaren annonseras och presenterar därefter sin avhandling. En unik chans att ta del av högaktuell forskning inom det företagsekonomiska området.

 

Dag: den 17 Nov 2010
Tid: 11:30 - 13:30
Plats: KPMG, Tegelbacken 4 A, Stockholm
Måltid:

FEF/FEI inbjuder till en enkel lunch.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 


OBS! Ändrad tid,  vi inleder med smörgås kl 11.30.

Bindande anmälan senast torsdag 11 november. Max 90 deltagare i den ordning anmälan inkommer. Föreningen tillämpar en frivillig avgift om 100:- vid lunchmötena. Kvitto kan erhållas. OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.

Bokningen är stängd sedan 2010-11-16 00:00:00!