Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Forskarna vid Handelshögskolan i Stockholm, Johnny Lind och Kalle Kraus talar om - Ekonomistyrning

När: 9 december 2009, kl: 00:00
Plats: Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Torsgatan 21, Plan 5
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2009-12-08
Övrigt: -

 

Sektionen för Redovisning och Ekonomisk styrning inbjuder till ett lunchseminarium

 

Forskarna vid Handelshögskolan i Stockholm, Johnny Lind och Kalle Kraus talar om

 

Ekonomistyrning i inter-organisatoriska nätverk – vertikala och horisontella styrprocesser i äldreomsorgen

 

Ekonomistyrning har historiskt varit koncentrerat till styrningen av vertikala relationer inom en organisation. Därigenom kommer ekonomistyrningen att stärka den organisatoriska hierarkin genom att tydliggöra dess gränser till omgivningen. Under de senaste tjugo åren har organisationer utsatts för stora förändringar som skapar ökade horisontella beroenden. Det handlar exempelvis om outsourcing och ett ökat behov av samarbete med andra organisationer. Den här utvecklingen sker såväl inom privata företag som inom offentliga organisationer. Sedan mitten av 1990-talet har en forskargrupp vid Handelshögskolan i Stockholm studerat den här utvecklingen.

Ett exempel på detta är hanteringen av äldre som bor kvar hemma. Pensionärerna som bor hemma behöver hjälp av såväl kommunen som av landstinget vilket leder till att de två organisationerna behöver samarbeta för att åstadkomma god vård. Det innebär att man inte kan fortsätta att lägga vårdpusslet genom att bara fokusera på de enskilda bitarna. Kittet mellan pusselbitarna måste också få fokus. Vilken roll har ekonomistyrningen i de här processerna?

 

Dag: den 09 Dec 2009
Tid: 12:00
Plats: Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Torsgatan 21, Plan 5
Måltid:

FEF/FEI inbjuder till en enkel lunch.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Observera att vi inleder med föredragningen exakt kl 12:00.

Bindande anmälan senast torsdag 3 december. Max 100 deltagare i den ordning anmälan inkommer.
Föreningen genomför under hösten ett försök med frivillig avgift om 100:- vid lunchmötena. Kvitto kan erhållas. OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.

Bokningen är stängd sedan 2009-12-08 00:00:00!