Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Bo Friberg, Posten Norden

När: 14 oktober 2009, kl: 00:00
Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2009-10-13
Övrigt: -

 

Sektionen för Ledarskap och Management bjuder in till lunch

 

Bo Friberg, Posten Norden

 

 

Att genomföra en fusionÄgarna till Post Danmark A/S och Posten AB är klara med sin fusion. En gemensam koncern med drygt 50 000 anställda och en omsättning på drygt 45 miljarder svenska kronor har bildats. Den ägs till 40 procent av danska staten och till 60 procent av svenska staten. Att få en större hemmamarknad och att vinna skalfördelar är två faktorer som legat till grund för fusionen. En fusion som har applåderats av media.
 
Bo Friberg kommer att kort beskriva hur Posten gick från ett krisföretag till en lönsam koncern och från en styrkeposition kunde gå på offensiv med förvärv av börsbolaget Strålfors och fusion med Post Danmark. Bo kommer att berätta om fusionsarbetet, om sina erfarenheter hittills och vad som nu väntar efter det att den formella processen genomförts.
 
Posten Norden är moderbolag i den nya koncernen. Bo ingår i koncernledningen som Chief Financial Officer och chef för koncernfunktionen Ekonomi och Finans. Tidigare: CFO Posten, Direktör Affärsutveckling NCC, Ekonomi- och IT-direktör NCC, Business Controller Beckers, Kanthal-Höganäs och Nordstjärnan, Revisor PriceWaterhouse-Coopers .
 
2008 utsågs Bo till årets CFO av Affärsvärlden, Accenture och Oracle.

 

Dag: den 14 Okt 2009
Tid: 12:00-13:30
Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
Måltid:

FEF/FEI bjuder på en enkel lunch efter föredraget. Observera att vi inleder med föredraget exakt kl 12:00.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Max 55 deltagare i den ordning anmälan inkommer.

Föreningen genomför under hösten ett försök med frivillig avgift om 100:- vid lunchmötena. Kvitto kan erhållas.

OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.

Bokningen är stängd sedan 2009-10-13 00:00:00!