Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Martin Andersson, Generaldirektör Finansinspektionen - Finansiell tillsyn efter krisen

När: 9 september 2009, kl: 00:00
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2009-09-08
Övrigt: -

 

Sektion Finansiering inbjuder till lunch med

 

Martin Andersson, Generaldirektör Finansinspektionen

 

Finansiell tillsyn efter krisen

 

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Uppdraget från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. Inspektionen ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Martin har varit Generaldirektör sedan januari 2009. Tidigare har han varit avdelningschef på Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet, varit rådgivare till Bank of England, Norges riksbank och Internationella valutafonden.

Finansiell tillsyn efter krisen

Turbulensen på de finansiella marknaderna har hittills testat det finansiella systemets motståndskraft och visat på dess svagheter. Till en del har den också fungerat som en utvärdering av Finansinspektionens verksamhet. Erfarenheterna från turbulensen kommer att ge upphov till nya förutsättningar på de finansiella marknaderna och därmed förändrade tillsynsbehov.

 

Dag: den 09 Sep 2009
Tid: 12:00 - 13.30
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm
Måltid:

FEF/FEI bjuder på en enkel lunch efter föredraget. Observera att vi inleder med föredraget exakt kl 12:00.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

OBS! Max 110 deltagare i den ordning anmälan inkommer.


Bindande anmälan senast 3 september.

Välkomna!

Björn Wolrath                                 Ossian Ekdahl
Ordförande                                      Sektionsordförande

Bokningen är stängd sedan 2009-09-08 00:00:00!