Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

2008-11-12 Företagsekonomilunchen 2008:

När: 12 november 2008, kl: 00:00
Plats: ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Torsgatan 21 (Bonnierhuset),Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2008-11-11
Övrigt: -

 

 

2008-11-12 Företagsekonomilunchen 2008:

 

 

FEF & FEI presenterar:

Företagsekonomilunchen 2008  

onsdag 12 november kl. 11.30-13.30, Öhrlings Price Waterhouse Coopers, Torsgatan 21

* Kan man köpa sig ett jag? Om märken och människor.  

Märken spelar en allt viktigare roll i människors vardag. I konsumtionskulturer världen över ägnar konsumenter allt mer tid och pengar åt att bry sig om vilka märken de ska omge sig med. Med avstamp i konsumtionskulturteoriområdet ger Jacob Östberg i sitt föredrag en förståelse för hur märken blir betydelsefulla symboliska resurser för dagens konsumenter och illustrerar med några exempel på företag som förstått att använda det i sin affär.

Företagsekonomen, fil dr Jacob Östberg disputerade i Lund och tjänstgör som universitetslektor vid Stockholms universitet.

* Oscar Sillens Pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi

Under 2007 promoverades ca 50 doktorer inom ämnesområdet företagsekonomi

En jury bestående av:

§  Professor Fleming Poulsen, Handelshögskolan i Köpenhamn (ordförande)

§  Professor Sven-Erik Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm

§  Professor Håkan Håkansson, BI, Oslo  

§  Professor Thomas Polesie, Handelshögskolan i Göteborg

har utsett årets bästa avhandlingar. Prissumman uppgår till totalt 30 000 kr.  

Vinnarna av Oscar Sillens Pris för 2007 års bästa doktorsavhandling i företagsekonomi annonseras.

* Miniföreläsningar av vinnarna

Pristagarna – i år två till antalet - presenterar sina avhandlingar. En unik chans att ta del av högaktuell forskning inom det företagsekonomiska området.  

Program

11.30 – 12.00 Lunchbuffé 

12.00 – 13.30 Program (se nedan)

 

Dag: den 12 Nov 2008
Tid: 12.00 - 13.30
Plats: ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Torsgatan 21 (Bonnierhuset),Stockholm
Måltid:

FEF/FEI bjuder på en lunchbuffé mellan 11:30 - 12:00.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Observera att vi inleder med föredragningen exakt kl 11:30.  

Bindande anmälan senast torsdagen 8 maj.
Max 100 deltagare i den ordning anmälan inkommer.
OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.  

Välkomna!    

Björn Wolrath                                                              Fredrik Lundstedt Ordförande                                                                  Klubbmästare

Bokningen är stängd sedan 2008-11-11 00:00:00!