Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Lars-Olle Larsson vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers kommer att tala om - CSR, GRI och hållbarhets

När: 14 maj 2008, kl: 00:00
Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm.
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2008-05-13
Övrigt: -

 

Sektion Redovisning & Ekonomisk styrning inbjuder till lunchseminarium med:

 

Lars-Olle Larsson vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers kommer att tala om

 

CSR, GRI och hållbarhetsredovisning i praktiken

 

Kraven gällande den icke-finansiella redovisningen, hållbarhetsredovisningen, har skärpts, speciellt för företag med statligt ägande. Den svenska regeringen är först i världen att ställa krav på de statligt ägda företagen att från och med i år lämna oberoende bestyrkta redovisningar i enlighet med redovisningsriktlinjerna Global Reporting Initiative, GRI.
Lars-Olle Larsson, specialistrevisor i Öhrlings PricewaterhouseCoopers, beskriver drivkrafterna bakom de nya kraven på redovisning i allmänhet och GRI:s redovisningsriktlinjer i synnerhet

 

Dag: den 14 Maj 2008
Tid: 12.00 - 13.30
Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm.
Måltid:

FEF/FEI bjuder på en enkel lunch efter föredraget.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Observera att vi inleder med föredragningen exakt kl 12:00.  

Bindande anmälan senast torsdagen 8 maj.
Max 88 deltagare i den ordning anmälan inkommer.
OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.  

Välkomna!    

Björn Wolrath                                                              Sigvard Heurlin Ordförande                                                                  Sektionsordförande

Bokningen är stängd sedan 2008-05-13 00:00:00!