Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Åsa Andersson( enhetschef) och Anja Hjelström från Finansinspektionen - Övervakning av finansiell r

När: 12 december 2007, kl: 00:00
Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2007-12-11
Övrigt: -

 

Sektionen för Redovisning och ekonomisk styrning inbjuder till lunchseminarium med:

 

Åsa Andersson( enhetschef) och Anja Hjelström från Finansinspektionen

 

Övervakning av finansiell rapportering i Sverige: Hur blir det?

 

From den 1 juli i år har OMX och NGM en lagstadgad skyldighet att övervaka de noterade bolagens finansiella rapportering.
Det yttersta ansvaret för redovisningstillsynen ligger dock på Finansinspektionen.
Hur fungerar detta i praktiken? Vem gör vad och hur och i vilken omfattning? Hur blir det med den internationella samordningen? Vilka blir sanktionerna?

Finansinspektionen uppmanade regeringen i slutet av september att se över den svenska modellen. Vad innebär detta?

Åsa Andersson( enhetschef) och Anja Hjelström från Finansinspektionen redogör för läget och svarar på frågor.

 

Dag: den 12 Dec 2007
Tid: 12.00 - 13.30
Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11
Måltid:

FEF/FEI bjuder på en enkel lunch efter föredraget.

Anmälan: Anmälan senast 2007-12-06 Kl. 12:00 www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)

 

Bokningen är stängd sedan 2007-12-11 00:00:00!