Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Magnus Böcker, VD och Koncernchef OMX AB - Värdepappershandel på börser

När: 12 september 2007, kl: 00:00
Plats: KPMG, Tegelbacken 4A, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2007-09-11
Övrigt: -

 

Sektion Finansiering inbjuder till ett lunchseminarium med

 

Magnus Böcker, VD och Koncernchef OMX AB

 

Värdepappershandel på börser

 

OMX äger börser i Norden och Baltikum och levererar teknologi och tjänster till finansiella företag över hela världen. Med fler än 60 kunder i över 50 länder är OMX världens största leverantör av marknadsplatslösningar till börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler.Magnus Böcker har arbetat på OMX sedan 1986 i ett flertal befattningar, sedan 2003 är han VD och Koncernchef. För närvarande är bolaget aktuellt eftersom styrelserna i NASDAQ och OMX ingått ett avtal om samgående. Samtidigt har Borse Dubai köpt 4,9% av aktierna i OMX och optioner som ger möjlighet att köpa ytterligare 22%.  

Värdepappershandel på börser

·         Hur är det att driva börs som företag?

·         Hur viktig är börsen för tillväxt och utveckling?

·         Vad är det som driver konsolidering av börser?

 

Dag: den 12 Sep 2007
Tid: OBS! 11.30 - 13.00 OBS!
Plats: KPMG, Tegelbacken 4A, Stockholm
Måltid:

FEF/FEI bjuder på en enkel lunch efter föredraget

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bindande anmälan senast 7 september. Max 80 deltagare i den ordning anmälan inkommer.

OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.

Bokningen är stängd sedan 2007-09-11 00:00:00!