Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Carin Holmquist - God entreprenör, och sedan?

När: 2 april 2003, kl: 00:00
Plats: Ej angiven
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2003-04-01
Övrigt: -

 

 

Carin Holmquist

 

God entreprenör, och sedan?

 

Carin Holmquist är professor vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon också är chef för ”Centrum för entreprenörskap och affärsskapande”.

Carin Holmquist har under många år forskat inom området entreprenörskap. Temat vid lunchseminariet blir övergången från ett explorativt stadium till en mer stabil situation. Vad händer efter entreprenörskapet i form av företagsstart?

Det kan tilläggas att Carin Holmquist (tillsammans med Elisabeth Sundin) är redaktör för den nyligen utkomna antologin ”Företagerskan - Om kvinnor och entreprenörskap” (utgiven av SNS Förlag och EFI).

 

Dag: den 02 Apr 2003
Tid:
Plats:
Måltid:

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bokningen är stängd sedan 2003-04-01 00:00:00!