Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Debatt - Vad händer i Sverige efter Enron?

När: 14 maj 2003, kl: 00:00
Plats: Ej angiven
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2003-05-13
Övrigt: -

 

 

Debatt

 

Vad händer i Sverige efter Enron?

 

Enronskandalen skakade om världens finansmarknader och gav upphov till en rad myndighetsåtgärder. Inom företagssektorn blev resultatet en förnyad debatt kring frågor kring Corporate Governance.

Var står Sverige i denna debatt? Samtidigt med att denna debatt pågår föreslås radikala föränd ringar inom EU, när det gäller regelverket för de finansiella marknaderna. Hur påverkar det Sverige, som till stora delar har haft självreglering som huvudregel?

Detta diskuteras av en panel med Göran Tidström, auktoriserad revisor och djupt involverad i arbetet med gemensamma EU-regler för den finansiella sektorn, Hans Schedin, chef för avdelningen Marknadsplatser inom Finansinspektionen samt Jan Blomberg, ordförande i Revisions kommitten inom Swedish Match. Utfrågare: Peter Malmqvist, finansanalytiker, välkänd från radio och TV.

 

Dag: den 14 Maj 2003
Tid:
Plats:
Måltid:

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bokningen är stängd sedan 2003-05-13 00:00:00!