Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Panelen för övervakning av finansiell rapportering - ett avgörande steg mot bättre rapportering

När: 3 december 2003, kl: 00:00
Plats: Ej angiven
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2003-12-02
Övrigt: -

 

 

Panelen för övervakning av finansiell rapportering

 

ett avgörande steg mot bättre rapportering

 

Sedan våren 2003 har ?Panelen för övervakning av finansiell rapportering? varit verksam. Det kan ses som ett av de mer avgörande stegen i Sverige för utveckling av god finansiell rapportering, väl i klass med tillskapandet av Redovisningsrådet i början av 1990-talet. Övervakningspanelens utredningsgrupp granskar alla börsnoterade företags årsredovisningar och delårsrapporter, med målsättningen att följa upp avvikelser från lag eller annan författning samt god sed för aktiemarknadsbolag. Utredningsgruppen har nu varit verksam under sex månader.

Två av utredningsgruppens medlemmar ? Rolf Rundfelt och Björn Grundvall ? kommer till Företagsekonomiska föreningens lunchmöte för att berätta om Övervakningspanelen, utredarnas arbete och ge exempel på avvikelser som framkommit vid granskningen.

Rolf Rundfelt, adjungerad professor vid Linköpings Universitet, har under ett flertal år genomfört undersökningar av börsbolagens redovisningsstandard åt Stockholmsbörsen. Björn Grundvall är auktoriserad revisor hos Ernst & Young och har tillsammans med Rundfelt genomfört granskningarna åt Stockholmsbörsen de senaste två åren.

 

Dag: den 03 Dec 2003
Tid:
Plats:
Måltid:

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bokningen är stängd sedan 2003-12-02 00:00:00!