Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Professor Thomas Hartman - Performance Management - från ABC till BNS

När: 3 mars 2004, kl: 00:00
Plats: Ej angiven
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2004-03-02
Övrigt: -

 

 

Professor Thomas Hartman

 

Performance Management - från ABC till BNS

 

Att mäta och följa upp prestationer i företag och företagsenheter tilldrar sig allt större intresse. Under det senaste dryga decenniet har nya metoder och tekniker lanserats. I föredraget görs en kritisk/konstruktiv exposé över den senaste tidens utveckling.

Det senaste decenniet har vi kunnat bevittna en ökad konkurrens, vilket bland annat har lett till att företag blivit än mer intresserade av att kunna mäta och följa upp effektiviteten. Samtidigt finns det tydliga tendenser att inom den offentliga sektorn anamma metoder för prestationsuppföljning som utvecklats inom den privata sektorn. Thomas forskning under senare år har handlat om metoder för att mäta effektivitet och prestationer, dels en utvärdering av sådana metoder, dels hur metoderna används i företag och offentliga organisationer. Thomas tidigare forskning har behandlat prissättnings- och avregleringsfrågor, särskilt inom elsektorn och den finansiella sektorn.

Thomas Hartman är professor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, och har under de senaste tio åren verkat på universitet i Storbritannien (Keele University och Warwick Business School) och i Norge (NTNU - Norwegian University of Science and Technology). Han är medlem av The European Working Group in Financial Modelling.

 

Dag: den 03 Mar 2004
Tid:
Plats:
Måltid:

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bokningen är stängd sedan 2004-03-02 00:00:00!