Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Gunnel Linnertz VD, TRR Trygghetsrådet - Att hjälpa marknaden på traven

När: 5 maj 2007, kl: 00:00
Plats: Ej angiven
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2007-05-04
Övrigt: -

 

Sektionen för Personal & Organisation inbjuder till lunch med:

 

Gunnel Linnertz VD, TRR Trygghetsrådet

 

Att hjälpa marknaden på traven

 

Rörligheten in på och ut från arbetsmarknaden och mellan jobb är omfattande. Även när sysselsättningen avtar eller står stilla sker förändringar som gör att det uppstår stora flöden av arbetsställen, jobb och människor. När företag krymper eller läggs ner ställs både människor och samhällen inför problem. Sådant uppmärksammas i media medan den ständigt pågående förnyelsen och utvecklingen inte präglas av samma yttre dramatik.
Det faktum att antalet rekryteringar alltid är stort, innebär emellertid inte att jobbsökande är enkelt för den som mist sin anställning. Det finns stora trögheter och svåra obalanser i matchningsprocessen mellan utbud, dvs. de som söker jobb, och efterfrågan, dvs. de som söker arbetskraft. Marknaden är inte särskilt effektiv. Det behövs krafter som hjälper marknaden på traven.

Gunnel Linnertz, VD i TRR Trygghetsrådet kommer att berätta om TRRs konkurrensutsatta arbete med att underlätta omvandlingen för individer och företag.. Kärnan i TRRs arbete är mötet och samtalet mellan den enskilde arbetssökande och en av TRRs 300 medarbetare och en metodik grundad på 30 års erfarenhet. Under år 2003 var det 30 000 personer som fick stöd av TRR att finna ett nytt jobb eller starta eget företag. 90 procent av dessa hittade ny försörjning.

Gunnel, ledamot av Företagsekonomiska Föreningens styrelse, har varit personaldirektör i Posten och inom Ericssonkoncernen och administrativ direktör i SAF.

 

Dag: den 05 Maj 2007
Tid:
Plats:
Måltid:

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bokningen är stängd sedan 2007-05-04 00:00:00!