Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Professor Johnny Lind och ekon. dr Niclas Hellman - Påverkar analytikernas consensusprognoser styrn

När: 2 juni 2004, kl: 00:00
Plats: Ej angiven
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2004-06-01
Övrigt: -

 

Sektionen för Redovisning & Ekonomisk Styrning inbjuder till intressant lunchträff med

 

Professor Johnny Lind och ekon. dr Niclas Hellman

 

Påverkar analytikernas consensusprognoser styrningen av börsföretagen?

 

En skicklig analytiker sägs vara den, vars prognos kommer närmast företagets resultatutfall. Är då ett skickligt företag det, vars resultat kommer närmast analytikernas consensusprognos, alltså insamlade prognoser från analytikerna på marknaden. Enligt forskning på Handelshög- skolan i Stockholm, genomförd av t.f. professor Johnny Lind och ekon.dr. Niclas Hellman, finns det indikationer på att analytikernas consensusprognoser fått en alltmer framträdande roll i börsbolagens interna styrning. Är det här i så fall en bra utveckling?

 

Dag: den 02 Jun 2004
Tid:
Plats:
Måltid:

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bokningen är stängd sedan 2004-06-01 00:00:00!