Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Richard Olsson, Krisberedskapsmyndigheten - Risk- och sårbarhetsanalyser i ett nationellt perspekti

När: 6 oktober 2004, kl: 00:00
Plats: Ej angiven
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2004-10-05
Övrigt: -

 

Akademiska sektionen inbjuder till lunchträff med:

 

Richard Olsson, Krisberedskapsmyndigheten

 

Risk- och sårbarhetsanalyser i ett nationellt perspektiv

 

Vid lunchträffen den 6 oktober redogör Richard Olsson från Krisberedskapsmyndigheten för hur näringslivssamverkan kan utvecklas i syfte att stärka samhällets krishanteringsförmåga och minska dess sårbarhet. Bland annat görs en jämförelse med hur man löst detta i England där näringsliv och det offentliga har gemensamma Business Continuity Plans.

Presentationen tar bland annat upp:
- KBMs roll och uppgifter i sammanhanget risk- och sårbarhetsanalyser
- några slutsatser av genomförda analyser
- behovet av förstärkt samverkan med näringslivet
- utmaningar, hinder och möjligheter

Richard Olsson har arbetat 25 år på Statens kärnkraftinspektion med de flesta frågeställningar som är förknippade med säkerheten i kärnteknisk verksamhet, de sista 10 åren som beredskapsansvarig vid SKI. I detta ingick att utveckla SKIs organisatoriska och kunskapsmässiga förutsättningar och hjälpmedel för att kunna fullgöra åtaganden på såväl nationell som internationell nivå. I det senare sammanhanget har Richard även företrätt SKI och Sverige inom flera specialistområden och bland annat aktivt deltagit i den grupp som arbetat med att ta fram nya krav inom området beredskap mot radiologiska och nukleära katastrofer.

I början av år 2003 tillträdde Richard en befattning som utredare på KBMs Planerings- och samordningsenhet med risk- och sårbarhetsanalyser på nationell nivå som huvuduppgift. Richard leder några av de utvecklingsprojekt KBM driver på det området. Richard biträder också som KBMs kontaktperson gentemot samverkansområdet Ekonomisk säkerhet.

 

Dag: den 06 Okt 2004
Tid:
Plats:
Måltid:

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bokningen är stängd sedan 2004-10-05 00:00:00!