Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Peter Malmqvist, analyschef hos Nordnet - IFRS -vad blev effekterna egentligen?

När: 1 juni 2005, kl: 00:00
Plats: Ej angiven
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2005-05-31
Övrigt: -

 

Sektionen för Redovisning och Ekonomisk styrning inbjuder till lunch med

 

Peter Malmqvist, analyschef hos Nordnet

 

IFRS -vad blev effekterna egentligen?

 

I 2004 års bokslutskommunikéer redovisade börsbolagen för första gången effekterna av övergången till IFRS. I första kvartalets rap- porter 2005 redovisas räkenskaperna enligt de nya standar derna. Vilka är effekterna?
Peter Malmqvist har undersökt 200 rörelsedrivande bolag på Stockholmsbörsen i syfte att ta reda på hur övergången till IFRS påverkat resultat, eget kapital och centrala nyckeltal. Det är slut- satserna från denna undersökning som presenteras.

 

 

Dag: den 01 Jun 2005
Tid:
Plats:
Måltid:

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bokningen är stängd sedan 2005-05-31 00:00:00!