Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Peter Lundblad, Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Fler men försiktigare incitamentsprogram

När: 7 juni 2006, kl: 00:00
Plats: Ej angiven
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2006-06-06
Övrigt: -

 

Sektionen för Personal & Organisation inbjuder till lunch med:

 

Peter Lundblad, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

 

Fler men försiktigare incitamentsprogram

 

Företagen inför incitaments/belöningsprogram för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Programmen finns i många varianter, allt från bonus och tantiem till instrument som kan leda till ägande i företaget.

Det senaste året har företagens intresse för att införa nya program åter ökat. Dock har debatten om allt för generösa belöningsprogram? läs VD-bonusar - gjort företagen mer osäkra om hur ett program ska utformas för att passa det egna företagets önskemål och behov.

 

Att företagen blivit försiktigare framgår tydligt i den studie som Öhrlings PwC tagit fram om börsbolagens incitamentsprogram beslutade 2005. Drygt hälften av börsbolagen har utställda värdebaserade belöningsprogram och antalet nya belöningsprogram har nästan fördubblats.

 

Peter kommer att
·       
presentera studien 
·       
ge exempel på utformningen av de nya aktieprogrammen 
·       
ge sin syn på vad som är väsentligt vid överväganden om utformningen av ett program

 

Peter är partner på Öhrlings PwC. Peter är specialist på områdena företagsvärdering och värdebaserade incitamentsprogram och han är en av de ansvariga för studien ?Värdebaserade incitamentsprogram i svenska börsbolag 2005?.

 

Dag: den 07 Jun 2006
Tid:
Plats:
Måltid:

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bokningen är stängd sedan 2006-06-06 00:00:00!