Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Björn Wootz, chef för NCC Universitetet - Medarbetarenkät - ett viktigt ledningsinstrument i förvan

När: 11 oktober 2006, kl: 00:00
Plats: Ej angiven
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2006-10-10
Övrigt: -

 

Sektionen för Personal & Organisation inbjuder till lunch med:

 

Björn Wootz, chef för NCC Universitetet

 

Medarbetarenkät - ett viktigt ledningsinstrument i förvandlingen av byggjätten NCC

 

NCC bedöms aldrig ha varit i bättre skick än nu.Koncernen har förvandlats från ett högbelånat byggföretag med lönsamhetsproblem till det motsatta. Tuffa sparprogram, organisationsförändringar och utförsäljningar ligger bakom förvandlingen. Av stor betydelse har även varit att ränteutvecklingen och byggmarknaden gått företagets väg. Ett viktigt ledningsinstrument i förvandlingen är en enkät till medarbetarna.

 

Enkäten benämns HKI (humankapitalindex) och mäter bland annat medarbetarnas inställning till företaget och syn på ledarskapet. Inom NCC omfattar HKI samtliga koncernens drygt 20 000 medarbetare och genomförs årligen. Koncernchefen Alf Göransson ägnar den stort intresse och resultatet tar koncernledningen och alla övriga chefer aktiv del av. Utifrån enkätenresultat sätts mål för alla nivåer, från koncernledning ned till arbetsplats. Målen ingår i chefernas belöningsprogram.

 

Medarbetarenkäters betydelse och effekter har som bekant under åren haft sina kritiker. Men inom NCC ser man stor nytta av enkäten. Samordnaren av HKI inom NCC, ekonomie doktor Björn Wootz kommer att berätta för oss varför man lyckats och hur man genomför och följer upp.

 

Dag: den 11 Okt 2006
Tid:
Plats:
Måltid:

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax: 08-556 061 41

 

Bokningen är stängd sedan 2006-10-10 00:00:00!