Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Anne-Sophie Sjöberg, Praktikertjänst - "Vård och omsorg – en bransch i stark tillväxt"

När: 14 mars 2007, kl: 00:00
Plats: Ernest & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm.
Pris inklusive moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Varav moms: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2007-03-13
Övrigt: -

 

Sektionen för Personal & Organisation inbjuder till lunch med:

 

Anne-Sophie Sjöberg, Praktikertjänst

 

"Vård och omsorg – en bransch i stark tillväxt"

 

Med sina 665 000 sysselsatta är vård och omsorg den största tjänstebranschen men också en av de minst internationaliserade sektorerna. Nu är det mycket spännande som händer. De privata företagen ökar och sysselsätter idag 104 000 personer jämfört med 41 000 år 1993.

Sektorn omvandlas i snabb takt. Det är de demografiska förändringarna, nya behandlingssätt, ökad konkurrensutsättning, kostnadsökningar och internationell konkurrens som driver på. Men även en ny regering med bl a stopplagens upphörande kommer att snabba på omvandlingen.

Anne-Sophie kommer att belysa utvecklingen och berätta varför privata företag - trots hindrande politiska förutsättningar -kunnat ta för sig på marknaden , bli lönsamma och ekonomiskt stabila. Nya arbetssätt, effektivt ledarskap och involverade medarbetare är framgångsnycklar, som också kan ge möjlighet att konkurrera i andra länder. Anne-Sophie har varit VD för flera privata vårdföretag och är nu styrelseordförande i fem dotterföretag inom Praktikertjänstkoncernen; BB Stockholm, Nacka Närsjukhus Proxima, CityAkuten, Stockholm Heart Center samt Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs.

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat entreprenörsdriven tandvård och sjuk- och hälsovård. Inom koncernen finns ett drygt tiotal mindre och medelstora dotterbolag inom vård och omsorg. Omsättning nio miljarder kronor och antalet anställda 12 400.

 

Dag: den 14 Mar 2007
Tid: 12.00 - 13.30
Plats: Ernest & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm.
Måltid:

FEF/FEI bjuder på en enkel lunch efter föredraget.

Anmälan: www.fef.se
E-mail: info@fef.se
Tel: 08-556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Fax:08-556 061 41

 

Observera att vi inleder med föredragningen exakt kl 12:00. Bindande anmälan senast 8:e mars.
Max 88 deltagare i den ordning anmälan inkommer.

OBS! Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200:-.

Välkomna!

Björn Wolrath, Ordförande
Sören Berggren, Sektionsordförande

Bokningen är stängd sedan 2007-03-13 00:00:00!